Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sølund Musik-Festival (Danmarks Festligste Festival)

Fra Skanderborg Leksikon

Sølund Musik-Festival (også kendt som Sølund Festival og Danmarks Festligste Festival) er verdens største festival for mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Festivalen har omkring 20.000 gæster fordelt på tre dage i juni hvert år. Festivalen afholdes i Landsbyen Sølund i Skanderborg og blev afviklet første gang i 1986. Festivalens gæster består af personer med udviklingshæmning samt deres ledsagere.

Gæster på Sølund Musik-Festival, 1989.


Indholdsfortegnelse

Idéen opstår

Baggrunden for Sølund Musik-Festivals opståen fandt sted blandt en gruppe medarbejdere på Sølund i 1985. De havde været til nogle kurser omkring beboerne og beboernes seksualitet, som var et emne, man generelt diskuterede i landet på daværende tidspunkt. Gruppen af medarbejdere fra Sølund syntes, at der var mange fine teorier på kurserne, men at der jo ikke rigtig var nogen idé i at snakke samvær i den bredeste forstand, altså gode venskaber, holde-i-hånd og lignende, hvis man ikke kunne møde hinanden. De syntes, at beboerne trængte til nogle fester, og de besluttede, at de ville lave sådan en fest på Sølund, hvor festsalen skulle tages i brug.

For at finde ud af, hvor mange der var interesserede i sådan en fest, kontaktede medarbejderne via forvaltningen en helt masse institutioner skriftligt over hele landet. De gav udtryk for idéen om at lave en stor fest til 50 kr. pr. person, og tilbagemeldingen blev, at ca. 1800 personer gerne ville komme. Medarbejderne havde forberedt sig på, at nok ca. 300-400 ville tilmelde sig og besluttede derefter, at de var nødt til at flytte det udendørs i stedet for at holde det i festsalen. I september 1985 startede medarbejderne en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med at gøre idéen til virkelighed.

Lasse Mortensen, der var sygeplejerske på Sølund, kom med i arbejdsgruppen, da han før havde været med til at lave byfester og også havde arbejdet på Danmarks Smukkeste Festival. Han blev festivalleder for Sølund Musik-Festival i 1995 og har haft tjansen lige siden. Han er i år 2023 stadig festivalleder.

Sølund Musik-Festival har det mål, at folk skal have mulighed for at være sammen, have fælles oplevelser, lære at passe på hinanden, drikke øl og høre noget godt musik. Ligesom alle andre festivaler.


Lasse Mortensen og Kickan Christensen med årets festivalplakat, 1993.

Foreningen Sølund Musik-Festival

Foreningen Sølund Musik-Festival blev stiftet den 20. februar 1986 og står bag både ud- og afviklingen af Sølund Musik-Festival. Foreningen bestod af mellem 10-12 personer, der også alle var en del af bestyrelsen. Det var udelukkende folk fra Sølund, der var medlem, herunder plejere, pædagoger, sygeplejersker, og en kontoransat.

Foreningens og dermed også Sølund Musik-Festivals formål fremgår af foreningens vedtægter:

2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag at: Give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere, mulighed for kulturelt- og socialt samvær, samt at yde økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelse, institutioner med videre, hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds af mennesker.
2.2 Gennem af udvikle, planlægge og gennemføre kulturelle arrangementer, festivaler og koncerter, herunder Sølund Musikfestival.
Gæster på den første Sølund Musik-Festival, 1986.


Den første festival 1986

Den første Sølund Musik-Festival blev afholdt den 13. juni 1986, hvor omkring 1850 gæster deltog i festlighederne. Førstehåndstilmeldingerne på ca. 1800 viste sig derfor at holde stik. Første år bestod musikprogrammet hovedsageligt af et par beboer-relaterede orkestre, 2-3 halvprofessionelle orkestre samt én headliner. I løbet af festivalens første par år bestod headlineren af bl.a. Henning Stærk, Bamses Venner og Johnny Madsen.


Peter A.G. Nielsen (Gnags) hilser på publikum til Sølund Musik-Festival, 1990.


Festivalen udvider

I anledning af festivalens femte år i 1990 valgte man at udvide festlighederne fra én til to dage. I samme omgang blev der etableret hotel- og campingfaciliteter, så der nu også var mulighed for fælles oplevelser med det at være og bo sammen på kryds og tværs.

I løbet af årene opdagede man, at festivalens gæster allerede begyndte at komme om tirsdagen for at være klar til festivalens start onsdag. Festivalen blev derfor yderligere udvidet, da man åbnede op for festivalen tirsdag, som ovenikøbet var gratis og for alle. Her var der mulighed for, at folk fra Skanderborg også kunne komme med. Lasse Mortensen kalder dette “den omvendte integration”, fordi det er byens borgere, der besøger “os” og derfor er dem, der skal gebærde sig efter “os”. Det første år blev der afholdt Dansk-Top-bal om tirsdagen, hvor man kunne høre Kandis samt Bjørn og Okay.

Der blev også løbende lavet forbedringer, særligt med henblik på pladsens fysiske rammer samt underholdningen. Det var nødvendigt med en afstemt blanding af musik, som både beboerne og pædagogerne ville høre, for at festivalen blev en succes og en god oplevelse for alle deltagende. Ønsket var fra starten, at musikken helst skulle være på dansk, men man fandt ud af, at det vigtige var den gode rytme og melodi. Sproget var ikke så vigtigt, bare det var festligt musik man kunne danse til.


Kim Larsen spiller på Sølund Musik-Festival, 1988.

Sølund Musik-Festival anno 2023

Den 13.-15. juni 2023 blev Sølund Musik-Festival afholdt for 36. gang. I 2021 og 2022 blev festivalen aflyst grundet coronapandemien. Derfor lovede Sølund Musik-Festival i en pressemeddelelse, inden årets festival 2023, at banke en fest op med glæde og fællesskabsfølelse som erstatning for coronanedlukningens sorger og ensomhedsfølelse.

Tirsdag d. 12. juni var ramme for festivalens “omvendte inklusionsdag”, hvor hele lokalområdet var inviteret til festival. Her spillede Sanne Salomonsen, Stine Bramsen, Folkeklubben, Mek Pek Party Band og Saveus koncerter. Onsdag og torsdag var festivalen som altid en lukket festival for mennesker med udviklingshandicap.

I alt spillede 40 bands på festivalen, herunder Birthe Kjær, Drew Sycamore, Medina samt Benjamin Hav og Familien. Af de 40 bands var 20 såkaldte “handi-bands”.


Bibliografi

Powered by MediaWiki