Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skriv eller redigér en artikel

Fra Skanderborg Leksikon

Når du har oprettet dig som bruger er det nemt at dele din lokalhistoriske viden og interesse med andre.

For at skrive en ny leksikonartikel skal du:

  1. Oprette en artikel med den ønskede titel
  2. Fylde artiklen med tekst


Indholdsfortegnelse

Sådan opretter du en ny artikel

Metode I

Du indtaster den ønskede titel i søgefeltet øverst til højre (eks. "Skanderborg Slot") og trykker på 'Gå til'-knappen. Findes der allerede en artikel med denne titel, vil den automatisk blive åbnet, og du er velkommen til at supplere artiklen med din viden. Eksisterer siden ikke, bliver du opfordret til at starte den. Tryk på linket "Du kan oprette en artikel med dette navn" og en ny, men tom artikel med den ønskede titel er nu oprettet. Fyld den nu med tekst.

Metode II

En anden måde at starte en artikel på er at følge et link markeret med rød skrifttype i en eksisterende artikel. Prøv at trykke på et sådant link i denne artikel og se hvad der sker – brug back-knappen for at komme tilbage hertil.

Links markeret med rød skrifttype henviser altså til bestemte artikeltitler, som forfatteren mente var interessante eller relevante for Skanderborg Leksikon, men som endnu ikke er skrevet. Klikker man på et sådant link, vil man straks kunne begynde at skrive artiklen med linkets titel.


Sådan fylder du tekst på artiklen

Efter at have oprettet en artikel skal den fyldes med indhold. Dette gøres ved at skrive brødteksten i redigeringsvinduet, og her skal nævnes fire forhold, som du skal være opmærksom på:

  • Du kan ikke lave indryk i teksten. Mange starter almindeligvis en ny paragraf med et større eller mindre indryk. Det skal man undlade her, da det giver uønskede resultater.
  • For at begynde en ny linje eller paragraf skal du lave et dobbelt linjeskift. Et enkelt tryk på 'Enter' eller 'Return'-knappen producerer ikke en ny linje, når man gemmer teksten.
  • Til sidst i artiklen må du meget gerne lave en overskrift kaldet 'Kilder', og herunder anføre de kilder du har brugt til at skrive artiklen, såsom bøger, artikler, interviews, hjemmesider, aviser mv. (husk at dine bidrag skal være af "egen produktion", læs mere om ophavsret her. Ophavsret
  • Din artikel er ikke gemt i leksikonet, førend du har trykket på 'Gem side'- knappen, så hvis du navigerer væk fra siden uden at gemme den først, mister du den tekst du lige har skrevet. Husk, at du kan gemme lige så mange gange du vil undervejs i din artikelskrivning.
Powered by MediaWiki