Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Soldatergravene på Gl. Rye Kirkegård

Fra Skanderborg Leksikon

Soldatergravene på Gl. Rye Kirkegård

Allierede soldatergrave

I det sydvestlige hjørne af kirkegården er en lille mindelund med en mindesten og 3 hvide gravsten. Stenene er rejst over de engelske flyvere, der den 27/8 1944 blev skudt ned ved Træden mellem Vestbirk og Brædstrup.

Flyet styrtede ned på landmand Svend Andersens mark, og det lykkedes ham – trods tysk forbud – at gemme en aluminiumsbjælke fra flyet. Af bjælken blev der efter krigen lavet et mindekors, som i dag står på nedstyrtningsstedet. Se Den tyske radarstilling i Hemstok.

Begravelsen foregik meget respektløst. Efter befaling fra Føreren skulle allierede flyvere betragtes som terrorister og blot graves ned på stedet. De skulle ikke have en rigtig begravelse. Tre dage efter nedstyrtningen blev kirkegården afspærret af tyske soldater. Fire papirsække med de forkullede rester af flyverne blev sparket ned i et hul, som derefter blev kastet til.

Begravelsen blev i hemmelighed overværet af kirkegårdsgraveren, der sad gemt i tårnet. Et simpelt trækors blev senere sat på stedet. Efter krigen satte befolkningen en mindesten på graven og trækorset blev erstattet af de officielle engelske gravsten for faldne soldater.

Engelske flyvergrave på Gl. Rye Kirkegård 2011. Foto:Mogens Riis Lauritzen, Ry Lokalarkiv


På 50-års dagen for begravelsen blev der afholdt en mindehøjtidelighed ved graven, hvor Royal Air Force, Den engelske Ambassade og Det danske Flyvevåben var til stede.


Besætningsmedlemmerne var:

F. J. Dee - pilot, J. White – flight engineer, G. W. Palmer - air bomber, J. B. Russell - navigator, W. A. Holt - wireless operator/air gunner, J. R. Schaefer – air gunner, J. E. Fitzgerald – air gunner.
Tyske soldatergrave

Tyske soldatergrave på Gl. Rye Kirkegård. Foto:Ry Lokalarkiv (B3351)

Tre tyske soldater blev også begravet på Gl. Rye Kirkegård. Gravene eksisterer ikke længere, idet de tyske faldne efter krigen blev samlet på store fælleskirkegårde, som passes af den tyske stat. Gravene fra Gl. Rye blev flyttet til Flygtningekirkegården ved Gedhus.

De tyske soldater er alle døde den 3. maj 1940. Den 2. maj 1940 foretog Royal Air Force et bombeangreb på Gl. Rye Flyveplads De tre døde soldater er formentlig døde i forbindelse med luftangrebet, men omstændighederne omkring deres død kendes ikke.


De døde soldater er:

Gefr. Karl Becker, Uffz. Josef Böhnisch, Flg. Walter Fehl.
Nogle år efter krigen samlede man de spredt beliggende gravsteder for flygtninge og soldater i store fælleskirkegårde, blandt andet ved Grove og ved Gedhus. Disse kirkegårde vedligeholdes af den tyske stat og fremtræder selv i dag som meget velordnede og passede. Ved indgangen ligger en fortegnelse over gravstederne samt en lille bog, hvor pårørende, der har opsøgt slægtninges grave, kan skrive en lille hilsen. Kigger man i den, kan man se, at kirkegården stadig besøges, og man kan læse gribende kommentarer fra folk, der her måske for første gang endelig har fundet en afdød slægtnings sidste hvilested.


I 1966 blev de tre soldaters gravsteder flyttet til Den tyske Krigskirkegård ved Gedhus. Hver gravsten bærer navnene på to personer. De to sten i forgrunden står på de tre soldaters sidste hvilested.


Den tyske Krigskirkegård ved Gedhus 2015. Foto: Mogens Riis Lauritzen, Ry Lokalarkiv


Den tyske Kirkegård ved Gedhus 2015. Foto: Mogens Riis Lauritzen, Ry Lokalarkiv

Kilder: RY-EGNEN – et stykke Danmarkshistorie af Poul Kastberg Krogh. Ry Bogtrykkeri 1994

Powered by MediaWiki