Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sorte Sø

Fra Skanderborg Leksikon

Oversigtskort 2009.

Sorte Sø er en del af søsystemet omkring Skanderborg med forbindelse til Store Sø.

Søen har både heddet Sorte Sø og Svane Sø. Vi kan følge udviklingen og navneforvirringen på kort.På et matrikelkort over Skanderborg Markjorder fra 1817 benævnes den Svanesø. På et kort fra 1823 benævnes søen som Sorte Søe, men i løbet af århundredet ændredes navnet til Svane Sø, formentlig med henvisning til fuglelivet på søen.

På kort fra 1875 og 1900 hedder søen således Svanesø. På kort fra 1941 og 1950 er søen igen benævnt Sorte Sø med Svanesø i parentes. Ikke desto mindre benævnes den på matrikelkort fra 1944 og 1960'erne som Svanesø. Mens navnet Sortesø er hæftet på Døjsø !

Sorte Sø var tidligere en del større end i dag, og den var sammenhængende med Lille Sø (Henning Sø).

Sorte Sø har et vandoverfladeareal på ca. 4,7 ha og et tilhørende vådområde med rørskov, der er ca. 3 gange så stort. Søen udleder sit vand gennem rørskoven og Egholmbækken til Lille Sø for derefter at ende i Store Sø.

Der er over 8-9 meter til fast bund i søen.

Sorte Sø har i tidens løb modtaget store mængder industri- og husholdningsspildevand fra hele den vestlige bydel af Skanderborg.

Fra omkring 1920 blev den første organiserede kommunale losseplads etableret ved Sorte Sø. Affaldet blev uden sortering fyldt i søen, hvilket medførte mange ulemper, rotter, lugt m.v.

Søen var nærmest et ildelugtende vandhul, hvor fronten blev forsøgt afdækket med fyldjord.

På et tidspunkt blev der tilknyttet et opsyn med pladsen, og der blev bygget et hus, hvor indsamlet spild blev sorteret og kogt til svinefoder.

I 1967 blev lossepladsen flyttet.


Fosforforurenet slam har således i i årtier ødelagt vandkvaliteten i både Sorte Sø og den nærliggende Lillesø.

I dec. 2009 gik kommunen ind i en eksperimenterende oprensning af søen. En flydende kæmpestøvsuger gik i gang med at rense det forurenede sediment op af søen og pumpe det ind i geotekstilposer på hver 350-400 kubikmeter. Poserne blev herefter lagt til afdrypning. De mange tusind liter lettere forurenet søvand blev ledt direkte over til rensningsanlægget på Døjsøvej lige ved siden af.

I marts 2011 var materialet i poserne fuldstændigt tørt, og gået fra at fylde 65.000 kubikmeter til at fylde godt 4.000 kubikmeter og den forurenede jord blev kørt væk.

Hovedformålet med projektet var at forbedre naturtilstanden i Sorte Sø og Lillesø.

Svanevænget er opkaldt efter det tidligere navn på søen, Svanesø.

Med 200 underskrifter bag sig og med støtte af Skanderborg Museumsforening og VisitSkanderborg foreslog en gruppe borgere omkring søen en navneændring til det tidligere navn Svanesø. Byrådet godkendte i februar 2016 navneændringen, og søen blev i november 2016 omdøbt til Svanesø.

Powered by MediaWiki