Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vesterskovvej

Fra Skanderborg Leksikon

Vej i Skanderborg anlagt 1899 på et areal, der oprindelig var en del af Søndreager mellem Møllegade og Vestergade.

Man kunne godt tro, at vejens navn henviste til, at der engang har været skov på området. Men det er forkert. Navnet Vesterskovvej er et sammendrag af navnene på de to personer, der udstykkede byggegrundene; bankdirektør Albert Westergaard og købmand Thorvald Skovgaard.

Grundsalget gik i begyndelsen trægt på det skrånende areal. Den første køber var missionær Petersen m.fl.fra Indre Mission, som havde planer om at opføre et missionshus på grunden. Det skete i år 1900 med opførelsen af Missionshuset Nain.
Familien Bruun i sommerhuset "Mont Blanc", Vesterskovvej 23C, ca. 1906. Lystpavillonen blev nedrevet i 1969.

Den næste bygherre på vejen var købmand Oscar Bruun, der i 1906 byggede en lystpavillon, hvorfra der var en fin udsigt over Lillesø og Skanderborg Dyrehave.


Kilder:

Kaj Klostergaard: Omkring vindmøllen i Skanderborg (2000) s.30-32.

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki