Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Albert Westergaard

Fra Skanderborg Leksikon

Anja Warschawsky (diskussion | bidrag)
(Ny overskrift til artiklen "Westergaard, Albert")
Gå til næste forskel →

Versionen fra 18. sep 2009, 12:21

Bankdirektør i Skanderborg. Født 23. Okt. 1857 i Flensborg; Gift med Vilhelmine Harhorn f. Weinholt.


Albert Westergaard blev Exam. jur i 1878. Han kom til Skanderborg i 1881 som fuldmægtig hos prokurator E.F. Weng, byens ældste advokatfirma. I 1885 nedsatte han sig som selvstændig og drev virksomhed til 1901. Han var medstifter af og adm. direktør for Banken for Skanderborg og Omegn 1891-1927, og han bestred flere tillidshverv: Medlem af Overligningskommissionen 1902, Skanderborg Byråd 1900-1909, formand for Skanderborg Grundejerforening til 1906.


A.W. var stifter og formand for De danske Provinsbankers Forening fra 1905-1918 med formålet ”ved at være samlede stå vi stærkere”.


Albert Westergaard ejede ejendommen Adelgade 108. Banken boede de første år til leje hos bankdirektøren, men købte ejendommen i 1907, og foretog en stor ombygning, som omfattede bolig til direktøren på første sal og banklokaler i stueetagen.


Sammen med købmand Th. Skovgaard stod Albert Westergaard bag udstykningen til Vesterskovvej.


Kilder

www.rosekamp.dk

www.lokalepengeinstitutter.dk

Banken for Skanderborg og Omegn 1891-1941

L.Thane: Skanderborgs historie (1908) s.180-182

Kaj Klostergaard: Omkring Vindmøllen i Skanderborg (2000) s.30-32

Powered by MediaWiki