Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

DcH Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

DcH Skanderborg

DcH Skanderborg er en lokalafdeling af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

Oprindelig var navnet "Skanderborg og Omegns Civile Hundeførerforening".

Ved generalforsamlingen november 1995 besluttede man at ændre navnet til "DcH Skanderborg"


Indbydelse til stiftelsen af Skanderborg og Omegns Civile Hundeførerforening

Historie perioden 1966 - 1991

Vi var kun 5 i starten - og valgte os selv til bestyrelse.

Sådan skrev redaktør Jens Kofod ved den første runde fødselsdag i 1976. Forud var gået et duplikeret brev til hundeejere i Skanderborg og omegn med overskriften "De har hund".

Brevet var en opfordring til hundeejere om at møde op på den gamle markedsplads i Skanderborg (Søtoften), hvor DCH´s landstræner Chr. Kongsted fortalte om DCH og demonstrerede, hvad DCH stod for på både medbragte og lånte hunde i teori og praksis. Godt en halv snes interesserede mødte op den 10. august 1966, men da man skulle holde stiftende "generalforsamling" bagefter, var der kun fem tilbage - det var lige nok til klubbens første bestyrelse, som bestod af Poul Erik Tromborg (formand), Kurt Petersen (næstformand), Gurli Kjær, Elith Enevoldsen og Jens Kofod. (klubben valgte i 1977 at udnævne Jens Kofod til æresmedlem i anledning af hans 70 års fødselsdag - det viste sig dog at Jens Kofod fyldte 70 i året 1976. Det var lidt flovt, men bedre sent end aldrig).

Selv om medlemstallet var lavt i de første år, var aktiviteten stor, idet man ikke behøvede at være medlem for at træne hund. De fleste hundeejere deltog i 3-mdr.´s kursus, og i begyndelsen hentede man udenbys trænere, bl. a. John Fuhlendorff, Jørn Lensbak og Arnold Buhl fra Århus DCH, som hurtigt fik uddannet nye trænere og fik sat skub i klubben.

Omtale i DCH-Bladet september 1966

Træningspladser og klubhuse

I starten brugte man Jydsk Møbelindustri´s plads til dressurtræningen, men allerede i foråret 1967 rykkede klubben ind på et stykke græsjord ved Ladegårdsbakken (ved Børges Autoophug), hvilket af og til forårsagede trafikstop på hovedvejen - sådan noget havde folk aldrig set før - og klubben opnåede hurtigt en stor popularitet.

Allerede året efter, i 1968, flyttede klubben til højdedraget, hvor man for 200 kroner om året fik overdraget en dejlig skovomkranset plads, hvor klubben fik sit første klubhus. Kommunens byggeplaner kom imidlertid i vejen - klubben blev kostet fra den ene ende af Højdedraget til den anden, for nu skulle der bygges skole (Niels Ebbesen Skolen), gymnasium og plejehjem (Kildegården) m. m. Klubhuset måtte sælges, og i stedet fik klubben en skrækkelig transportabel skurvogn. Endelig i 1973 flyttedes til Jeksen, hvor man fik opført et klubhus, som oprindelig var kontor og tegnestue ved byggeriet af gymnasiet. Huset kostede dengang 8000 kroner. Klubhuset måtte adskilles totalt, og det varede et halvt år inden fredningsmyndighederne gav tilladelse til at samle og opføre huset igen.

I Jeksen voksede klubben enormt, men atter måtte man flytte klubhus og træningsplads. I 1977 kom klubben til grusgraven i Vrold (Mossøvej), hvor man var indtil deponering af flyveaske fortrængte hundene, som blev syge, hvis de drak af vandpytterne. Klubben havde derfor et ønske om et nyt tilholdssted. Kommunen var indstillet på, at anvise et område i Hylke Grusgrav, som klubben dog ikke var synderlig interesseret i, da der ikke måtte opføres et klubhus på stedet. I midlertid var motorvejen blevet færdig og et stykke jord var blevet tilovers - det lignede 1. verdenskrigs slagmarker. Og efter lange forhandlinger fik klubben i sommeren 1983 - efter de mange første års turbulete tilværelse og omskiftelige tilholdssteder - endelig lov til at flytte ind i Motorvejslommen på en midlertidig kontrakt gældende indtil 28. februar 1986. Kontrakten er flere gange blevet forlænget, og Motorvejslommen blev klubbens faste tilholdssted. I starten var klubben næsten alene i området, men efterhånder kom der kommet flere klubber og flere fritidsaktiviteter til. Stedet passede eminent til klubbens formål, og der var rig mulighed for at træne rigtig mange hunde, og klubben voksede til at være blandt de større i Danmark. Tidligere var der i området et teglværk

Fra at lige en slagmark kan man i dag glæde sig over et område, hvor der er en rig natur, hvor man kan opleve harer, rådyr, agerhøns, fasaner, ænder, blishøns, og af og til kommer hejren på besøg, en stille aften kan man høre nattergalen og gøgen samtidig - og selv et par musvåger er naboer, for slet ikke at tale om kragerne, som har lært at gå spor. For den opmærksomme amatørbotaniker er der også mange små glæder. Uden menneskelig indblanding har træer, kirsebær, æbler og buske bredt sig og sjældne planter som gøgeurt, venushår og kodriver kan man møde på en tur rundt på pladsen.

Hundene

Hundene er selvsagt det vigtigste, både almindelig lydighedstræning, samt deltagelse i konkurrencer. Hvor mange hunde - og deres fører - klubben har haft i de første 25 år vides ikke. Dels var medlemsregistrering de første år lidt mangelfuld, dels er medlemskartotekerne fra de første år bortkommen. Der regnes dog med at der i gennemsnit har været ca. 100 medlemmer om året de første 25 år. I jubilæumsåret havde klubben ca. 200 medlemmer. I klubbens første 25 år, har indtil flere hunde og deres fører opnået fornemme placeringer ved konkurrencer. Nævnes kan Preben Pedersen og Perry, som i 1968 fik 8 førstepladser ud af 8 mulige, Knud E. Bigum og Bamse 1 blev i 1970 nr. 2 ved landskonkurrencen, Johnny Carlsen og Hassan vandt i 1975 JM i B-klassen, Inge Skov og Verdi blev i 1981 nr. 2 ved landskonkurrencen. Hvis nogen har gjort DcH Skanderborg kendt, kommer man ikke uden om Kaj Rasmussen og Rolf, som deltog i et utal af konkurrencer, og opnåede mange flotte resultater bl. a. nævnes 3 JM, vinder af Eliteturneringeen 1987 og sluttede med at vinde DM i E-klassen i Langeskov i 1990. Nævnes skal også, at Kaj Rasmussen og Rolf i 1988 af Provinsbanken og Idrætssamvirket blev kåret som "Årets Idrætsudøver", og ved en lille ceremoni på Bibliotekstorvet fik overrakt en pokal samt en check, af direktør i Provinsbanken S. E. Husum.

Konkurrencer

Ved klubbens start i 1966 hørte man til i kreds 2, som omfattede både øst- og vestjylland fra Holstebro til Vejle, og man konkurrerede i 3 klasser B, A og Vinder, som senere blev til E-klassen. Allerede 16. juni 1968 afholdt klubben sin første store konkurrence, med deltagelse af 37 hunde fra 10 lokalforeninger i kreds 2. Som nybegyndere fik klubben gode råd og støtte fra naboklubberne, og dette blev starten på en række konkurrencer afholdt ved hjemmeværnsgården i Gl. Rye helt frem til 1982, hvor man måtte opgive at skaffe tilstrækkelig arealer til de stadig større konkurrencer.

I 1972 mente klubben at have samlet erfaring nok til at afholde landskonkurrencen, som fandt sted den 17. september i Gl. Rye, med ialt 77 deltagende hunde. DCH´gamle og myndige formand - Rubin Johansen - uddelte megen ros til klubben for afviklingen, hvilket ikke var normalt for den gamle hundemand. Konkurrencen gav et underskud på 150 kroner, som landsforeningen med glæde dækkede.

Generelt var klubben dygtig til at arrangere velfungerende konkurrencer, men har aldrig været gode til at tjene penge på det. Klubben fortsatte ufortrødent med at arrangere konkurrencer. I klubbens første 25 år blev der afholdt 21 store konkurrencer, og med stigende altal deltagere. I 1983 arrangerede klubben for første gang JM, og her var der omkring 200 deltagende hunde og deres fører. Klubben arrangerede atter JM i 1986 og i 1988.

25 års jubilæum

Omtale i Horsens Folkeblad.
Bestyrelsen i jubilæumsåret. Michael Jensen (næstform.), Kim Holm, Lennart Lassen (formand), Jørn Gejl (kasserer), Jørgen Eskildsen, Herdis Pedersen og Svend-Erik Hejlsborg.

10. august 1991 fejrede klubben sit 25 års jubilæum med et større arrangement. Der var inviteret til åbent hus om eftermiddagen, hvor der blev fortalt om klubben og hundetræningen især. Flere af klubbens dygtige hunde havde lavet en opvisning, og viste hvad de havde lært. Borgmester Aleksander Aagaard og en repræsentant fra Idrætssamvirket holdt en kort tale. Der var omtale i aviser og ugeblade. Om aftenen var der en større fest for klubbens medlemmer med ledsager på Venge Klosterkro. Klubben havde gennem flere år - udover det normale kontingent - opkrævet et beløb til en "jubilæumsfond" med henblik på festligholdelse af dagen. Alle skulle dag betale et symbolsk beløb på 50 kroner for at deltage i festen. Det havde ca. 90 personer valgt. Efter spisningen spillede Nolle og Egon op til dans. De opsparede midler rakte ikke helt til udgifterne til arrangementet. Der blev et lille underskud på kr. 1223,52, som kassereren fandt i klubkassen.

I anledning af jubilæet havde klubben søgt Danmarks Samfundet om en fane, og fået bevilget en fane.

Klar til afslutning på DM 1991

Klubben havde i forbindelse med jubilæet søgt om, og fået tildelt afviklingen af den årlige landskonkurrence, som blev afviklet den 29. september. Der deltog ialt 131 hunde fra hele landet, og konkurrencen blev afviklet på Skanderborg Boldklub´s træningsbaner, og omkring Sølund. Til sporarealer havde klubben lånt ca. 1000 tønder land mark langs Vroldvej og omkring Fuldbro Mølle. En del af konkurrencen blev dog afviklet på klubbens træningsarealer i "motorvejslommen". Alt forløb planmæssigt, dog med undtagelse af vejret, da det regnede hele dagen. Klubben havde selv fået udtaget 5 hunde og deres fører, Jørn Rasmussen/Bess og Søren Jeppesen/Wicky begge i E-klassen. John Christensen/Sita og Henning Wilstrup/Tenna i A-klassen og endelig Helle Adamsen/Hex i C-klassen.

V. I. P.

Mange personer har i de første 25 år udført et stort og friviligt stykke arbejde, og sat sig varige spor i klubben. En stor indsats, som stadig huskes, og som klubben skylder dem en stor tak. I forbindelse med jubilæet var der hædrende omtale i medlemsbladet SPORET af bl. a. Vibeke og Henning Eriksen, redaktør Jens Kofod, bagermester Elith Enevoldsen, Arnold Buhl, Knud E. Bigum, Kristian Priess, Kaj Rasmussen, John Fuhlendorff, Aase og Søren Jeppesen, Chr. Bang, Teddy Pedersen, Aase og Kaj Udengaard. Nævnt blev også Torben "barber" Jensen, Helge Hansen, Bent Krogh, Torkil og Johnny Carlsen, Inge Pedersen, Didde Friis, John Damm, Jytte og Gunner Jensen, Holger Jokumsen, Henning Græm, Inge Skov, Birthe Laxby, John Ballegård, Visti Nielsen, Mona og Henning Øris Jensen, Egon og Inga Kallesøe, Bernt og Birgit Pedersen. Glemmes må ej heller Bodil Tromborg, Tove Pedersen, og Jens Chr. Skov.

Mere om klubbens historie

Klubhusbyggeri

På iniativ af klubbens daværende formand - Lennart Lassen - besluttede man i 1991 at oprette en "byggefond", med henblik på at spare op til et nyt klubhus. Ud over det normale kontingent indbetalte alle medlemmer et beløb til fonden, som hurtigt voksede. Kassereren vogtede nidkært over pengene, og fik gode renter og kursgevinster hjem. Sommeren 1995 mente bestyrelsen det forsvarligt at iværksætte byggeriet. Klubben havde fået en 10-årig uopsigelig lejeaftale med kommunen. Byggeriet blev finansieret med egne opsparede midler, et tilskud fra Skanderborg Kommune, medlemmernes egen arbejdsindsats og et sparekasselån. Nævnes skal også, at GORI sponserede 50 liter træbeskyttelse, og en lokal farvehandler i Skanderborg leverede glasvæv til absolut konkurrencedygtige priser. Klubbens mangeårige pengeinstitut var ikke interesserede i låne penge til byggeriet hvilket betød at klubben skiftede pengeinstitut. En filial af Hammel Sparekasse (senere Sparekassen Østjylland) havde kort forinden etableret sig i Skanderborg, og her fik klubben nogle gode lånebetingelser.

Foreningens klubhus (foto 2011), Teglgraven 6, Stilling


Endelig den 14. oktober 1995 kunne man indvie det nye moderne klubhus, som var på ca. 90 m2. Det var vild luksus i forhold til det man havde kendt hidtil. Der var toilet, køkken med hårde hvidevarer, varmt og koldt vand, og endelig ikke at forglemme var der varme i huset. Toilettet tidligere var et lille aflukke med en indvendig krog på døren, en træplade med et rundt hul, og en spand nedenunder. Der var altid uenighed om hvem der havde ansvaret for bortskaffelse af indholdet af spanden. Toiletbesøg blev sædvanligvis udsat længst muligt. Mændene brugte i reglen naturen, mens kvinderne tog hjem efter endt træning. Køkkenet som man havde haft hidtil var også meget spartansk indrettet med kun en enkelt lille kogeplade. Medlemmer som havde påtaget sig køkkentjansen, medbragte selv vand hjemmefra til kaffebrygning og opvask. Det nye klubhus betød bedre faciliteter, mere social samvær efter træningen, og en øget medlemstilgang, hvilket igen betød større indtægter, så man kunne afdrage lånet hurtigere end aftalt. Senere på året ved generalforsamlingen anerkendte klubben de medlemmer som havde ydet et stort stykke arbejde i forbindelse med byggeriet. Der var en beskeden gave til Lars "Gravco" Stehouwer, Lea Lekbo, Jørn Rasmussen, Anker Lang, Peter Lyse, Lene Jensen og Jørgen Filipsen.

Det tidligere klubhus, som var på ca. 50 m2, blev bevaret og indrettet til opbevaring af trænings- og konkurrencemateriel.

Efter lånet var afdraget fortsatte man med opsparingen, da der allerede var ønsker om en udvidelse. Og i foråret 2002 besluttede bestyrelsen at foretage en udvidelse på ca. 35 m2. Finansieringen var som tidligere egne opsparede midler, medlemmernes egen arbejdsindsats, og et sparekasselån. Lånet var afdraget allerede efter få år. Også denne gang anerkendte klubben de medlemmer, som havde ydet en stor arbejdsindsats. Nævnt blev Lars "Gravco" Stehouwer, Anker Lang, Arne Hansen, Niels Erik Kristensen, Jørn Gejl og Ole Pind.

Uddannelse og træning

Ved klubbens start var den grundlæggende holdning til træning, at straffe hunden for at gøre det forkerte. Gennem årene er der gradvis sket en ændring til at rose hunden for at gøre det rigtige. Der er brugt mange forskellige former for belønning, f. eks. bolde, legetøj, godbidder, shaping, klikker m. m.

En egentlig træneruddannelse kendte man ikke. Det man havde var enkeltstående kurser, som dog hos kursisterne forudsatte en vis trænererfaring. Eller man afholdt kurser med erfarne trænere fra andre foreninger. Med baggrund i dette besluttede bestyrelsen i 1987 at starte sin egen grundlæggende træneruddannelse. Kurset omhandlede både teori og praktiske øvelser, fordelt på 5 moduler. Allerede i 1992 var uddannelsen udvidet til 16 moduler. Fra landsforeningen og kreds 3`s side blev der omkring 1988 - 1990 iværksat en egentlig grunduddannelse, men DcH Skanderborg fortsatte med egen træneruddannelse i flere år fremover, indtil man besluttede at gøre brug af landsforeningens tilbud.

Gennem mange år startede klubben 3 måneders kursushold 4 gange om året. Kurset blev afsluttet med en test, og de 12 bedste fik lov at fortsætte som medlemmer i klubben. Nævnes kan, at 2 af klubbens markante skikkelser, Kaj Rasmussen og Lennart Lassen, kun med stor møje og besvær blev optaget som medlemmer. Som en af de første klubber, begyndte DcH Skanderborg at træne hvalpe allerede fra 8 ugers alderen. I 1991 oprettede klubben, på iniativ af Lennart Lassen, såkaldte indslusningshold, hvor man optog nye medlemmer løbende. Fordelen ved dette var, at nye medlemmer kom igang med træningen straks de havde kontaktet klubben, og medens motivationen var tilstede. Ulempen var at det viste sig svært at sluse medlemmerne videre på andre hold. Efter nogle år forsvandt indslusningsholdene igen. Lennart Lassen var også iniativtager til afholdelse af adfærdsteori 4 gange årligt for nye hundeførere, og andre interesserede. I 2002 blev der lavet en ny struktur for hvalpeholdene, som bestod af 14 lektioner indeholdende elementer som "familien Danmark" har brug/glæde af. En lektion/træningstime bestod typisk på 60 - 90 minutter, indeholdende både teori og praktik. Efter endt kursus kunne hundeførerne vælge at fortsætte med et af de tilbud man havde, eller stoppe som medlem af klubben.

Konkurrenceprogrammer

Gennem årene har klubben haft flere forskellige konkurrencetilbud til medlemmerne.

DcH

DCH´s konkurrenceprogram har altid været det primære i DcH Skanderborg. Oprindelig omfattede programmet klasserne B, A og Vinder. Senere kom C-klassen til, og Vinderklassen fik navneforandring til E-klassen. Nævnes kan, at fra starten havde man stokkeslag (nej, man slog ikke hundene - en person slog en stok i jorden foran hunden, som så skulle forholde sig passiv). Stokkeslag udgik, sammen med frit spring og pistolskud, af programmet i 1985. Det nye konkurrenceprogram startede i 1986, og er gennem årene jævnligt blevet revideret. DcH Skanderborg har jævnligt deltaget i debatten vedrørende de løbende ændringer, og har også været med til at påvirke beslutningerne. Klubben har altid gjort meget for at medlemmerne var "godt klædt på" til konkurrencer. Således er der gennem årene jævnligt afholdt klubaftener, hvor der er blevet orienteret om ændringer i konkurrenceprogrammet, og klubbens egne dommere har ligeledes jævnligt orienteret både nye og uerfarne samt mere erfarne konkurrencedeltagere, både i teori og i praksis. Siden 1986 har klubben hvert år - med en enkelt undtagelse - haft hundeførere som har kvaliciferet sig til det årlige DM. I 1990 kom det første DM til DcH Skanderborg ved Kaj Rasmussen/Rolf (E-klassen). To år i træk, både 1992 og 1993, vandt John Christensen/Sita det danske mesterskab (E-klassen). René Caspersen/Gano blev danske mestre i 2001 (A-klassen).

DKK

Dette program har klubben haft som tilbud til medlemmerne. Det er dog begrænset, hvad det har været muligt at opspore af materiale om dette. Ifølge forlydende har det været i perioden ca. 1979 til 1982. Interessen har ikke været overvældende, da det kun var iniativtagerne som deltog i dette program, og derfor forsvandet det lige så stille igen.

IPO

Omkring 1985 besluttede klubben at oprette et hold som skulle træne IPO. Landsforeningen havde optaget IPO som konkurrence fra 1986. Det lykkedes ret hurtigt at samle en del interesserede hundeførere, som under ledelse af klubbens egen træner Johnny Carlsen, og med hjælp af Anders Olsen fra Silkeborg startede træningen. Det viste sig dog ret hurtigt at interessen svandt blandt hundeførerne. Til slut var der kun en enkelt tilbage (fra DcH Odder), og holdet lukkede igen. Anders Olsen fortsatte i en kort periode som træner for klubbens A-hunde.

Færdselsprøve

Som forsøg oprettede klubben i 1996 et "færdselsprøvekursus", efter DKK´s retningslinier. Kurset skulle løbe over 18 uger, afsluttende med en prøve. Første hold kom også fint fra start, og sluttede med en prøve, men da man forsøgte at starte et nyt hold op året efter, var der ingen interesse fra medlemmernes side.

Agility

Allerede i 1987 forsøgte klubben at starte agility op, men det blev en meget begrænset succes, og agility forsvandt igen efter et par år. I efteråret 1994 kom der så atter gang i agility, og denne gang med en rigtig ildsjæl - Knud Erik Nielsen - som primus motor. De første redskaber fremstillede Knud Erik selv med hjælp af produktionsskolen i Hørning. Ved opstarten havde man kun få redskaber til rådighed, men i løbet af sæsonen 1995 kom flere og flere redskaber til, efterhånden som produktionsskole fik dem færdiggjort. Og ved klubmesterskabet 1996 deltog agility for første gang.

Nordisk

Klar til præmieoverrækkelse NM 1997

Klubben fik i 1996 en henvendelse om at arrangere nordiske mesterskaber, som for første gang skulle afholdes i Danmark september 1997. Ingen i klubben havde nogen kendskab til de nordiske dicipliner, men fik en invitation til at overvære NM i Norge efteråret 1996, hvor klubbens repræsentanter fik et indblik i konkurrenceprogrammet. Klubben påtog sig opgaven i samarbejde med Nørre Snede Dch. I april 1997 arrangerede klubben udtagelseskonkurrence - med svenske dommere - og her stiftede mange af klubbens medlemmer for første gang kendskab til de nordiske dicipliner. September måned 1997 blev NM afholdt, med deltagelse af hundeførere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Efterfølgende fik klubben megen ros for et godt arrangement.

De nordiske dicipliner blev ret hurtigt populære blandt en del af klubbens medlemmer, og i 1998 startede det første hold under ledelse af Sanne Nielsen (Iversen) og Anette Reinholdt. Ved DM i NM år 2002 havde havde DcH Skanderborg fået udtaget hele 7 hundeførere, hvilket var ca. 25 % af deltagerne. Dog uden at få de store resultater med hjem.

Flere af klubbens medlemmer har opnået fine resultater, og flere har haft den oplevelse at blive udtaget til landsholdet, og repræsenteret Danmark ved konkurrencer i de nordiske lande. Ved de danske mesterskaber i nordiske dicipliner vandt Sanne Nielsen/Mads runderingsgruppen i år 2000. Pernille Jørgensen/Shani vandt sporgruppen i 2003. Kaj Rasmussen/Funni blev vinder af sporgruppen i både 2008 og 2010.

Igen i 2010 var det Danmarks tur til at arrangere Nordiske Mesterskaber og klubben havde igen påtaget sig værtsskabet, og fik megen ros for et godt arrangement.

Rally O

Den spæde start på Rally O var ca. 2007-2008, hvor et af klubbens medlemmer deltog på et kombineret kursus- og ferieophold (Aktiv Hundeferie), og der stiftede bekendtskab med programmet. Efter ferien implementerede medlemmet øvelserne i den daglige træning, dels som supplement og dels som afveksling i den daglige træning. Medlemmet forlod senere klubben, og Rally O programmet lå stille indtil Robin Berg i 20?? med stor succes genoplivede Rally O. Mange medlemmer blev ret hurtigt tiltrukket af Rally O, og i løbet af få år var Rally O blevet meget populært. I jubilæumsåret 2016 kom det første DM til DcH Skanderborg ved Stinne Damgaard Ibh/Chili.

Medlemsblad og hjemmeside

Forsiden af første udgave af SPORET

Klubbens medlemsblad SPORET udkom første gang i 1975. Iniativtager til bladet var daværende kasserer Kristian Priess, og med sig havde han Kirsten Neumann og Helge Hansen. Fra starten var planlagt 4 årlige udgivelser, men i det første år blev det kun til 2. Bladet skulle hvile i sig selv - dvs. at omkostningerne til udgivelserne skulle dækkes af annoncer i bladet. Bladet udkom regelmæssigt med 4 årlige udgaver - dog med enkelte svipsere - indtil 1989, hvor bladet udkom 6 gange årligt. Fra år 2003 blev bladet reduceret til 3 årlige udgivelser, og sluttede med det sidste nummer som blev udgivet april 2008. Til afløsning af de reducerede bladudgivelser, blev fra august 2004 udarbejdet en folder, kaldet Poten, med her og nu info til medlemmerne. Poten udkom kun i meget få eksemplarer - tre blev det til. Af tilgængelig regnskabsmateriale fremgår at trykkeudgifterne efterhånden er øget kraftigt, og annonceindtægterne er faldet markant.

En af Michael´s sjove forsidetegninger

Gennem flere sæsoner havde klubben et medlem - Michael Domino - som på professionel vis bidrog med mange sjove og aktuelle forsidetegninger til medlemsbladet.


I forbindelse med afholdelse af Nordisk Mesterskab i 1997, blev der på iniativ af Christer Katva og Svend-Erik Hejlsborg, oprettet en hjemmeside. Den var nu ikke særlig brugervenlig, og fik derfor kun en kort levetid. Det sjoveste ved denne hjemmeside var en kørselsvejledning frem til klubhuset, hvor et lille DCH flag poppede op. Efter kort tid oprettede Lennart Lassen en ny og bedre hjemmeside, og det eneste der blev bevaret fra den første var kørselsvejledningen. Fjerde version af klubbens hjemmeside http://www.DcH-Skanderborg.dk gik i luften september 2012.

I takt med udbredelsen af Facebook, blev dette stedet for udveksling af informationer. Oprindelig startede det i september 2011 med en uformel gruppe, for et begynderhold. I løbet af ret kort tid kom der flere medlemmer med i gruppen, og herefter blev gruppen snart klubbens formelle gruppe, hvor medlemmerne ytrede sig om stort og småt i klubben. I løbet af året 2014 blev der oprettet indtil flere facebook-grupper af udvalg samt enkeltpersoner, og enkelte udvalg oprettede facebook-sider.

50 års jubilæum år 2016

Jubilæet blev markeret med flere arrangementer i løbet af året. April måned arrangerede klubben Danske Mesterskaber i Nordisk spor og rundering. En konkurrence, der løb over tre dage, og som blev holdt i en god atmosfære og til alles tilfredshed, takket være en stor indsats af mange af klubbens medlemmer, som gav en hjælpende hånd (og fod) i forbindelse med planlægning og afvikling af konkurrencen. Efterfølgende fik klubben mange roser for et godt organiseret og vellykket afvikling af mesterskabet.

Selve jubilæumsdagen blev afviklet med fokus på hundene med et beskedent arrangement. Der var små konkurrencer og stafet på tværs af alle holdene. Der var besøg af viceborgmester Frank Damgaard, som overrakte en pæn check fra Skanderborg Kommune. Frank Damgaard holdt en kort tale, og lykønskede klubben med jubilæet.

Senere i august arrangerede klubben en stor konkurrence i DcH programmet. Et arrangement, som løb over to dage, og igen krævede en masse frivillige hjælpere. Igen blev et arrangement afholdt i en god atmosfære og til alles fulde tilfredshed.

Ved de årlige danmarksmesterskaber i september var klubben repræsenteret med deltagere i Agility, lydighed og Rally O. Stine Damgaard Ibh vandt i Rally O, mens det (desværre) kun blev til sekundære placeringer til de øvrige deltagere. 50 år er ingen alder. Klubben har gennem flere år været særdeles aktiv. Jubilæumsåret var ingen undtagelse. Medlemsmæssig var klubben i jubilæumsåret blandt de større foreninger i Danmark. At klubben ud over de daglige aktiviteter havde overskud til flere store opgaver kunne lade sig gøre fordi rigtig mange medlemmer var meget aktive og dedikerede.

Klubbens formænd gennem tiderne

Formandsskiftet er, med enkelte undtagelser, sket i forbindelse med foreningens årlige ordinære generalforsamling, som indtil 1985 blev afholdt i januar måned. (der er dog en smule usikkerhed omkring årene indtil 1976). Vedtægterne blev ændret i januar 1985, og herefter har de årlige ordinære generalforsamlinger været afholdt i november måned. Første gang november 1985. Vedtægterne blev atter ændret i november 2015, og herefter har de årlige ordinære generalforsamlinger været afholdt i februar måned. Første gang februar 2016.

1966 - 1968 ............... Poul Erik Tromborg
1968 - 1970 ............... Preben Pedersen
1970 - 1972 ............... John Fuhlendorff
1972 - 1974 ............... Knud E. Bigum
1974 - 1977 ............... Teddy Pedersen
1977 - 1979 ............... Henning Eriksen
1979 - 1980 ............... John Fuhlendorff
1980 - 1981 ............... Vibeke Gravgaard
1981 - 1983 ............... Kaj Rasmussen
1983 - 1985 ............... Henning Øris Jensen
1985 - 1988 ............... Aase Udengaard
1988 - 1990 ............... Kaj Rasmussen
1990 - 1993 ............... Lennart F. Lassen
1993 - 1995 ............... Erik Linnemann
1995 - 1997 ............... Jørgen L. Eskildsen
1997 - 2001 ............... Lennart F. Lassen
2001 - 2003 ............... Jørn M. Gejl
2003 - 2004 ................ Mikael Nordstrøm
2004 - 2006 ................ Anders Rehhoff
2006 - 2012 ................ Helle M. Ramsing
2012 - 2018 ................ Linda Lundh
2018 - 2022 ................ Gitte Kipper
2022 -...................... Stine Kam

Lidt nostalgi

Opvisningsholdet: Mona Olsen/Jack, Kaj Rasmussen/Freja, Johnny Carlsen/Hassan, Visti Nielsen/??, Inge Skov/Verdi og Torkild Carlsen

Klubben havde i ca. 3 år (1979 - 1982) et opvisningshold, som drog rundt til by- og sportsfester i oplandet, og var flere gange i Ry til spejdernes efterårsmarked.

Hovednummeret var, at en skummel mandsperson "stjal" Mona´s taske fra barnevognen, og stak af. Mona´s hund Jack optog forfølgelsen og stoppede personen med et kraftig tag i armen. Indholdet af tasken var under flugten blevet spredt ud over et større areal, hvorefter en hund fandt op opsamlede alle genstandene. Et populært nummer også, var at en hund skulle hente en flaske til sin tørstige fører, og altid kom med en øl, selvom der var masser af sodavand at tage af.

Kilder

Medlemsbladet SPORET - materiale indsamlet og bearbejdet af Kaj Udengaard m. fl.

Artikler i Horsens Folkeblad og Århus Stiftstidende.

Klubbens eget arkivmateriale.

Bestyrelses- og generalforsamlingsreferater

Medlemsbladet SPORET

Tak til: Skanderborg Historiske Arkiv

Klubbens Æresmedlemmer

Jens Kofod, udnævnt 1977
Knud Erik Bigum, udnævnt januar 1993
Kaj Rasmussen, udnævnt januar 1999
Jørn M. Gejl, udnævnt november 2009
Birgit Bendtsen, udnævnt november 2009
Knud Lykke Rasmussen, udnævnt november 2012

Personer, som har ydet et stort stykke arbejde gennem årene, har klubben påskønnet ved at udnævne til æresmedlem.

Medlemmer som er/har været æresmedlem

Powered by MediaWiki