Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Låsby

Fra Skanderborg Leksikon

Mindesten for Genforeningen med Sønderjylland d. 15. juni 1920

Anlægget med Genforeningsstenen i Låsby 2011
I et lille anlæg på Nørregade overfor Låsby Kirke står en mindesten for Genforeningen med Sønderjylland.

Stenen blev afsløret den 31. marts 1921.


Førstelærer Hjuler i Låsby havde taget initiativet. Stenen var fundet i Flensted Krat og byens folk havde slæbt den ned til anlægget. Førstelærer Hjuler havde forfattet inskriptionen og lærer Hummeluhre fra Nr. Vissing huggede den ind i stenen.
Genforeningsstenen i Låsby 2011

Øverst på stenen er en tegning af ”det helede led” omgivet af en ring, og inskriptionen nedenunder lyder:


1864 – 1920

SØNDERJYLLAND


STEN SKAL HER

STANDE LÆNGE

OG OM TROSKAB

VIDNE BÆRE
Kilder: Johannes Vejlager: Genforenings-mindesmærkernes historie. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding. 1939

Powered by MediaWiki