Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsmindesmærker

Fra Skanderborg Leksikon

Familien Blom fra Skanderborg overværede Genforeningen 1920, hvorfra Julie Blom, der netop havde lært at fotografere, fangede dette motiv. Det bemærkes, at kongen ikke på dette tidspunkt red på en hvid hest.

Der er fordelt over hele landet omkring 500 mindesmærker for genforeningen 1920. En begivenhed der blev et nationalt symbol og en glædelig begivenhed især for den generation, der oplevede kong Chr. X på den hvide hest krydse grænsen til den del af Sønderjylland, der siden 1864 havde været tysk.

Der findes en håndfuld genforeningsmindesmærker rundt i Skanderborg Kommune. Som i resten af landet er de udført uden de store kunstneriske ambitioner, men beskedne marksten rejst på et folkeligt initiativ af og finansieret af private komiteer og foreninger.Undtagelsen er naturligvis Ejer Bavnehøj.

Det gælder bl.a.


Genforeningsstenen i Flensted

Genforeningsstenen i Gjesing

genforeningsstenen i Lillering Skov

Genforeningsstenen i Låsby

Genforeningsstenen i Nørre Vissing

Genforeningsstenen ved Ringkloster

Genforeningsstenen i Ry

Genforeningsstenen i Storring

Genforeningsstenen i Virring

Powered by MediaWiki