Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Lillering Skov

Fra Skanderborg Leksikon


Genforeningsstenen blev på initiativ af Hans Jørgensen, Frøkjærgård, og Johannes Jensen, Skovby, rejst af Århus Amts Skytte- og Gymnastikforeningers 4. kreds på en festplads i Frøkjærgaards skovpart i Lillering skov. Afsløringen fandt sted søndag den 11. juli 1920 med taler af bl.a. gårdejer Martin Due, Skovby, og folketingsmand N. Kristensen. På festpladsen var der gymnastikopvisning, og begivenheden samlede mange mennesker.

På stenen er under en opgående sol indhugget teksten:

GENFORENINGEN

9. JULI

1920

Festpladsen rummede også en pavillon, hvor skytte- og gymnastikforeningen afholdt baller.

I et bindingsværkshus ved pladsen, ”Skovhuset”, boede forpagteren af pavillonen, og da festerne efterhånden var blevet for ”vilde” for omegnens beboere, og pavillonen var blevet noget medtaget, købte man i 1930 forpagteren ud, og huset blev brugt som fodermesterbolig til Tinbækgaard, Skovby. Stenen stod derefter noget upåagtet på pladsen.

I 1960 blev ”Skovhuset” solgt til Orla Jensen, som etablerede is- og pølsebod på stedet. Sønnen Kaj Jensen byggede i 1977 ved siden af den nuværende restaurationsbygning ”Restaurant Lillering Skov”.

Fra den nu afsides plads i skoven blev stenen den 27. maj 1989 flyttet hertil og sat ud mod landevejen ved siden af indkørslen til restauranten. Faner fra Århus Samvirkende Soldaterforeninger smykkede højtideligheden, og blandt dagens talere var sognepræst Dorthe Friis Hansen, Skovby. Der blev ved den lejlighed indgået en aftale mellem amtet og restauratøren om, at der skulle være et offentlig toilet i Restaurant Lillering Skov. Derfor er bygningen lavet sådan, at der kan låses af, uden at toilettet er låst.Kilder:

Jens Kongsted Lampe: Skivholme og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid, 1987, s. 102-03.

Kirkebladet for Galten, Skovby, Skivholme, Sjelle og Skjørring, 1995, nr. 4, s.7-8.

Powered by MediaWiki