Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Nørre Vissing

Fra Skanderborg Leksikon

Genforeningsstenen i Nørre Vissing er en mindesten for Genforeningen med Sønderjylland d. 15. juni 1920.

Genforeningsstenen i Nørre Vissing 2011


Nørre Vissingstenen er den eneste genforeningssten i Veng Sogn. Søren Peter Hummeluhre, lærer i Nørre Vissing 1903-1919, har bekostet stenen rejst. Han har fundet stenen ved ”Højgård”, og han har egenhændigt hugget indskriften. Øverst er sat håbets anker i kærlighedens ring og derunder in-skriptionen.

Hummeluhre fik så sine elever til at slæbe stenen, der blev anbragt på en slæde med meder, op på bakken syd for byen, hvor den blev afsløret ved en fest Valdemarsdag - den 15. juni 1920 - med deltagelse af 600 mennesker. Pladsen omkring stenen - en gammel grusgrav, der også kaldtes ”Den røde hule” - var i mange år samlingssted for byens beboere. Stenen stod derefter upåagtet hen i en årrække, og pladsen groede til.

I mellemtiden var der oprettet en beboerforening, som sammen med Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn tog initiativ til at renovere stenen og flytte den til en central plads ved Landsbykroen, hvor genafsløringen fandt sted den 15. juni 1989. Her stod den i otte år, men ved omlægningen af pladsen foran kroen blev stenen skjult.

I sommeren 1997 besluttede beboerforeningen så at flytte stenen endnu engang, så den igen blev synlig. Den står nu i et smukt lille anlæg ved ”Kirkegård”, hvor Jaungydevej løber ud i Låsbyvej.

Genindvielsen på dette sted blev foretaget den 29. august 1997.


Stenen har inskriptionen:

Sønderjylland 1864-1920

Thi evigt dansk er

jorden som er købt

med Danmarks

blod.


Kilder: Grænseforeningen

Johannes Vejlager: Genforenings-mindesmærkernes historie. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding. 1939
Anlægget med Genforeningsstenen i Nørre Vissing 2011
Powered by MediaWiki