Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Ry

Fra Skanderborg Leksikon

Mindesten for Genforeningen med Sønderjylland d. 15. juni 1920


Anlægget med Genforeningsstenen i Ry 2011

På hjørnet af Kildebakken og Skanderborgvej er et lille anlæg, hvor en genforeningssten diskret putter sig i beplantningen. Foran stenen og beplantningen er græsplæne.

Stenen blev rejst i 1923 til minde om Genforeningen med Sønderjylland d. 15. juni 1920.

Arealet, hvorpå stenen står, blev skænket af førstelærer P.K. Fjeldsted. I dag har Skanderborg Kommune ansvaret for anlægget


Kilder:


Grænseforeningen

Ry Lokalarkiv

Johannes Vejlager: Genforenings-mindesmærkernes historie. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding. 1939


Stenen har på forsiden inskriptionen:

”Da danske land blev dansk på ny.

Sten med tak blev rejst i Ry.”


På stenens bagside er en inskription skrevet med runer. Oversættelsen lyder:

"Fra Skagens strand

til Thyras vold

gik jydens land

fra hedenold.”

Genforeningsstenen i Ry 2011
Genforeningsstenen i Ry 2011. Runeindskriptionen på bagsiden
Historiske fotografier

I Ry Lokalarkiv findes nogle billeder, som muligvis er taget, da stenen blev rejst. Fotografen er Knud Baunsgaard, som var fotograf i Ry fra 1894-1933.


Genforeningsstenen. Førstelærer P.K.Fjeldsted hejser flaget.
Forsamling ved Genforeningsstenen i Ry o.1923
Genforeningsstenen i Ry o.1923. Set forfra
Genforeningsstenen i Ry o.1923. Set bagfra
Powered by MediaWiki