Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Storring

Fra Skanderborg Leksikon

Genforeningsstenen i Storring blev først rejst nogle år efter genforeningen i 1920. Initiativtageren menes at være lærer Ingvard August Dam, der var blevet ansat ved Storring Skole i 1922.

Stenen blev taget ud af kirkegårdsdiget til venstre for indgangslågen ud til Lilleringvej og på træruller slæbt hen til opstillingsstedet ved krydset, hvor Stjærvej munder ud i Lilleringvej, syd for ejendommen Lilleringvej 3. Stenhugger Hans Peter Jensen i Storring fik til opgave at indhugge inskriptionen, udarbejdet af lærer Dam:

STRID – TRO – BØN GUD DOG GAV SIN LØN 1864 – 1920

Omkring stenen blev der anlagt bede, hvor der blev plantet roser. En eg fik plads lige bag ved stenen og en hæk indkransede pladsen med gange og græs.

Det lille anlæg på genforeningspladsen er senere igen sløjfet, formentlig i forbindelse med en vejudvidelse, og stenen står nu et græstæppe. Egetræet har vokset sig stort og dominerer nu genforeningspladsen og beskytter stenen.


Kilde:

Knud Erik Pedersen, bl.a. efter mundtlig oplysning fra Jens Sørensen, der som 7-8 årig overværede stentransporten.

Powered by MediaWiki