Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Genforeningsstenen i Virring

Fra Skanderborg Leksikon

Genforeningsstenen fotograferet 2001.

Midt i Virring by, udfor en af Frederik IV’s rytterskoler, blev der af beboerne 9.juli 1920 rejst et genforeningsmindesmærke.

Stenen, der blev fundet på en mark i nærheden, har en lodret, lige stribe ned over forsiden, dannet af en hårdere stenart end selve stenen.

Indskriften er forfattet af lærer Svend Høgsbro:

1864 BRUDT OG DELT

1920 ER ATTER VORDEN HELT

REJST FOR RETFÆRDIGHEDENS SEJR I NORDSLESVIG

Stenen er siden flyttet til engen i Virring.Kilde:

J. Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes historie. 1939.

Powered by MediaWiki