Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Mandrup Parsberg

Fra Skanderborg Leksikon

Mandrup Parsberg (ca. 1546 – 1625) var lensmand 1589-1597.

Han var søn af rigsråd Verner Tønnesen Parsberg, og studerede sine sidste år ved universiteter i udlandet, senest i 1566 ved universitetet i Rostock. Her havde han et sammenstød med den danske astronom Tycho Brahe, og de afgjorde deres uoverensstemmelse en juledag ved en duel, hvor Brahe fik sin næse skamferet. Senere blev de to dog venner igen. Herefter drog Mandrup til det kurfyrstelige hof i Sachsen, og i 1574 blev han på kongens regning gift med sin første hustru, Ingeborg Hartvigsdatter Juel.

Herefter fik Parsberg en del forleninger: Hammershus i 1576, Silkeborg i 1577, Aarhusgaard i 1584, Skanderborg Slot i 1589 og Aalborghus Slot i 1597. Han var blevet optaget i Rigsrådet i 1578, og udover forleningerne fulgte der en lang række hverv med titlen som rigsråd. Bl.a. indtrådte han i 1593 i det fire mand store udvalg, der som regeringsråd styrede landet indtil Christian 4. blev myndig i 1596, i 1595 blev han kaldt for kongens hofmester, og han var ofte i udlandet og løse diplomatiske udfordringer på kongens vegne.

Parsberg var en velhavende mand, og ejede bl.a. Haxholm og Sandbygård. Han blev enkemand i 1615, og året efter giftede den 70-årige Parsberg sig med den 38-årige Anne Brahe – og kongen var med til brylluppet.

I Skanderborg Len blev Mandrup Parsberg blev efterfulgt af broderen Valdemar Parsberg.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 12, s. 549-552

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 272

Powered by MediaWiki