Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Valdemar Parsberg

Fra Skanderborg Leksikon

Valdemar Parsberg (– 1607) var lensmand 1597-1604.

Han var hofjunker fra 1582 og et par år frem, og i 1588 havde han ledsaget Frederik 2. til hertug Hans' bryllup på Sønderborg. Valdemar Parsberg var bror til den magtfulde Mandrup Parsberg, og det må antages at være årsagen til, at han i 1594 fik den vigtige forlening Riberhus, da han ikke tidligere havde været lensmand. Tre år efter overtog han forleningen på Skanderborg Slot efter broderen.

Han ejede gården Stadsgård ved Århus, nu Constantinsborg, men mageskiftede den med kronen til gengæld for en del spredt gods, hvoraf han oprettede hovedgården Jernit, nu Frijsenborg. I 1584 havde han giftet sig med Ide Lykke, som var datter af en tidligere lensmand i Skanderborg, Jørgen Lykke.

Parsbergs efterfølger blev Peder Mund.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 12, s. 554

Powered by MediaWiki