Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peder Mund

Fra Skanderborg Leksikon

Peder Mund (? – ca. 1608) var lensmand 1604-1608.

Han var søn af Søren Mund til Serridslevgård og Kirsten Glambek. Slægten Mund hørte til den laveste jyske adel, og Søren Mund er formentlig den første mand af slægten, som kendes. Peder Mund fik tilsyneladende først sent i livet en karriere ved hoffet. Efter 1580 blev han hofjunker, i 1593 køgemester, og i 1597 fik han Frederiksborg Slot i forlening. Dette byttede han i 1604 med Skanderborg Slot, og her blev han indtil sin død i enten 1607 eller 1608.

Han menes at have ejet Sandbygård i Skåne, skænket til ham af kongen i 1599 mod en udbetaling på 3000 rigsdaler. Formentlig samtidig ægtede han dronning Anna Cathrines jomfrukammer, Vibeke Griis fra Halland. Hun levede i 30 år efter mandens død, og drev Sandbygård videre, men rykkerbreve, indførsler og diverse klager fra hendes bønder tyder på, at hun var en hård husholderske med en slet økonomi. Griis aftalte desuden ægteskab med en svensk herremand, hvilket gik i vasken, og dette var ligeledes med til at give Munds enke et dårligt omdømme.

Peder Munds efterfølger i Skanderborg blev Laurids Ebbesen Udsen.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 11, s. 511

Powered by MediaWiki