Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Slotskirkegård

Fra Skanderborg Leksikon

Slotskirkegården er anlagt i 1773 og beliggende ved siden af Skanderborg Slotskirke.

Da Skanderborg Slot blev solgt til en privat ejer ved en offentlig auktion i 1767 var handlen betinget af, at slottets kirke og kirkegård blev bevaret som fremtidig sognekirke for købstadens indbyggere. Nedrivningen af slottet trak dog ud, og det var først i 1773, at man kunne begynde at anlægge den nye slotskirkegård.

Øst for kirken afsatte man et areal ca. 100 alen langt og næsten lige så bredt, og en del af arealet blev anvendt til den nye kirkegård, som blev opdelt i tre afdelinger. Den afdeling der var tættest beliggende på kirken var den dyreste, mens de fattige fik en gratis afdeling længst væk. På grund af pladsproblemer inddrog man i 1798 hele det afsatte areal til kirkegård. En mindre del af arealet blev dog senere inddraget: Først i 1812, hvor der blev givet tilladelse til at anlægge en blegeplads på en del af kirkegården, og igen i 1836, da man inddrog 50 kvadratalen til anlæggelsen af den nye landevej mellem Skanderborg og Horsens, som løb fra sydbyen over Slotsholmen og til Skanderborg Dyrehave.

Nye udvidelser kom til i 1908 og 1919, og i 1932 omlagde man den gamle del af kirkegården. Derudover anlagte man i 1964 en urnehave, der blev udvidet i 1982, og muren af kløvet kamp, der i dag hegner en del af den gamle kirkegård i sydlig retning, er fra 1886. Langs landevejen er der ved den nyere del af kirkegården hegnet med en dige af rå kampesten, der også afgrænser anlægget uden om Frederik 6.s Minde


Kilder

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 9

"Skanderborg Slotskirke, Kirkerne i Skanderborg". Nationalmuseet, 2006, s. 6173-74

Powered by MediaWiki