Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Modstand. Sigfred Kjærsgaard Nielsen

Fra Skanderborg Leksikon

Sigfred Kjærgaard Nielsen. Foto ca. 1987.

Ekstraarbejder (DSB) og Skovarbejder Sigfred Kjærgaard Nielsen (1918 - 1995) var en af de mest betydningsfulde modstandsmænd i Skanderborg og en pioner inden for jernbanesabotagen under den tyske besættelse 1940 - 1945.

I Sommeren 1942 blev han Skanderborgs første sabotør idet han begyndte at sabotere jernbanen og i og omkring Skanderborg. Kjærsgaard Nielsen, der tjente penge ved at sprænge trærødder og sælge dem til brændsel, havde sprængstofsgodkendelse og kunne derfor indkøbe sprængstof til formålet. Dette blev hans vej ind i det aktive modstandsarbejde og muliggjorde, at han kunne foretage jernbanesabotage lang tid før den blev almindelig.

De første år arbejdede Kjærgaard Nielsen egenhændigt, men fra sensommeren 1944 arbejdede han sammen med den organiserede modstandsbevægelse under frihedsrådet, og saboterede sammen med blandt andet Erik Holtet jernbanen på ordrer fra England.

I alt blev der foretaget i omegnen af 90 jernbanesabotager i og omkring Skanderborg af modstandsfolk fra egnen. Kjærgaard Nielsen stod bag eller var involveret i en markant del af dem og stod også bag oplæringen af andre modstandsfolk i håndtering af sprængstof.

Sigfred Kjærgaard Nielsen under forberedelse til en aktion omkring år 1944

Kjærgaard Nielsens sidste aktion fandt sted den 7. februar 1945. Mens han var ved at lægge sprængstof blev han opdaget af to tyske soldater, som han formåede at overrumple, slå ned, binde og anbringe på skinnerne sammen med resten af sprængstoffet, hvorefter han tog hjem.

Senere på natten blev han i kraft af sit daværende arbejde ved DSB beordret ud for at reparere de sprængte skinner, men blev genkendt af en anden tysk vagtpost. Nielsen formåede imidlertid at flygte fra stedet og gik herefter under jorden på en gård tæt ved Horsens indtil befrielsen.

Efter befrielsen blev Sigfred Kjærgaard Nielsen en ud af blot syv danske modstandsfolk, der modtog en skriftlig anerkendelse signeret af general Dwight D. Eisenhower for sine handlinger og sit i kampen for befrielsen af sit land.

Anerkendelsen lyder: Sigfred Kjærgaard Nielsens navn er blevet bemærket af det øverste hovedkvarter for de allierede ekspeditionsstyrker i anledning af modig optræden, da han efter mine ordrer udførte handlinger til befrielse af hans land i perioden 1941 til 1945. Dwight D. Eisenhower Øverstkommanderende


Skanderborg Social-Demokrat skrev i den anledning under overskriften En virkelig frihedskæmper får anerkendelse følgende:

Det er en af de få virkelige frihedskæmpere der her får sin anerkendelse, idet Sigfred Kjærgaard Nielsen under besættelsen udførte adskillige farlige ekspeditioner imod den tyske værnemagt. Således skal vi fremhæve hans indsats ved anbringelsen af sprængstof foran på et lokomotiv, hvor han trodsede banevagterne, og medens toget holdt på Skanderborg Station, kravlede han under toget helt frem til lokomotivet, hvorpå sprængladningen sprang, da det kørte sydpå. Endvidere var han en gang i kamp med to tyske jernbanevagter og klarede sine opgaver på en måde, der faktisk er rent eventyrlig. Kjærgård Nielsen hører ikke til dem, der praler af sine bedrifter, men nu, hvor han har fået anerkendelsen, bør disse ting frem for offentligheden.

Kjærgaard Nielsen i tiden efter befrielsen med sin gruppe. Foto: Skanderborg Historiske Arkiv


Kilde:

Skanderborg Socialdemokrat 17.maj 1947, s.4.

Juul Pedersen, Leif, Under Krigen - Skanderborg 1940-45, Skanderborg Museum, 1985

Klostergaard, Kaj, Skanderborg - en by under besættelsen 1940-45, Scandane, 1995

Powered by MediaWiki