Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Ludvig Tolstrup

Fra Skanderborg Leksikon

Fredrik Ludvig Tolstrup (? – 28.4.1826, Skanderborg) var sagfører i Skanderborg.

Han var søn af byfoged Ulrik Christian Tolstrup og Anna Marie Leegaard, halvbror til kammerråd Poul Christian Leegaard til Leegårdslyst, og i år 1800 gift med en datter af amtsfuldmægtig Hans Lauritzen.

F.L. Tolstrup blev i 1789 uddannet examn.jur. med karakteren "Ei ubekvem til Juridiske Betjeninger". Han flyttede tilbage til Skanderborg og arbejdede her som sagfører indtil sin død i 1826. Han må have arbejdet ud fra en amtmandsbevilling, da han ikke havde en kongelig bestalling, hvilket han ellers var fuldt ud kvalificeret til.

Tolstrup var en agtet skanderborgenser, der havde flere ejendomme, bestred adskillige tillidserhverv, herunder regnskabsfører for Skanderborg Skolekommission, og han ejede også Dyrehaven og Æbelø. Efter statsbankerotten i 1813 kom han imidlertid i økonomiske vanskeligheder. Øen og den misligeholdte dyrehave kom på tvangsauktion i 1824, herefter fulgte Tolstrups andre ejendomme, og til sidst blev han sat ud af sit eget hjem. I 1826 blev han desuden idømt 60 dages fængsel på vand og brød for en række lovovertrædelser, men døde kort tid efter domsafsigelsen, og undgik således den sidste ydmygelse.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 120, 180

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard, Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 12-13

Powered by MediaWiki