Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Æbelø

Fra Skanderborg Leksikon

Æbelø er en af de 4 nuværende øer i Skanderborg Sø. De øvrige er Kalvø, Sct. Thomas og Sct. Helene.

Hvorfra Æbelø har sit navn er uvist. Det er hævdet, at navnet stammer fra en gammel bevoksning af vilde æbletræer, mens andre påstår, at navnet kommer fra et gammelt ord, der betyder hvælvet eller rundagtig, hvad der passer ganske godt til øens form.

Æbelø ca. 1930

Æbelø optræder flere gange i historien. Der er gjort fund fra stenalderen på øen, og senere i 1617, finder vi Æbelø i Chr. 4.s breve, hvor han giver lensmanden ordre til at sætte et bådhus, et fiskehus og 2 hyttefade på Æbelø. Tegn på, at der har været en del fiskeri i søen.

Øen spiller også en rolle i historien og tankespindet omkring den unge prins Christians uddannelse som sømand på Skanderborg Sø.

St. St.Blicher skriver således:

Den ligger i Chr.d.4. sø

dybt under bøgeskygger.

Jeg tænker mig hen til den venlige by,

der klynger sig til skoven,

når solen går frem af sin morgensky

og klart forgylder voven.

Jeg tænker mig ind i den fremfarne tid,

da kongesønnen øved

de kræfter, som siden i blodig strid

hans mange fjender prøved.

Da var der liv i den lille stad, da var der liv på søen,

når kongelig styrmand ved roret sad

og foer om Æbeløen.


Historien er god, men desværre er det en skrøne, at Chr.IV havde et krigsskib og lærte sømandsskab på Skb.sø.

I 1810 blev der opstillet et badehus, hvortil man kunne købe billetter, og der blev ryddet stier, så man kunne promenere langs bredden.

Fra 1813 har vi en beskrivelse af øen i en rejseskildring af professor Kristian Molbech. I dagbogen er han først lovprisende, at skønnere skovholm i en indsø have vi næppe set, men derefter omtaler forarget, hvad han kalder et naragtigt monument, som fandtes på øen. Det var et badehus til styrtebad sat til minde om Chr.4. Træskuret var ovenpå søgt forskønnet med en forgyldt kugle. Det bar inskriptionen:

At hans minde kan aldrig dø,

så længe der er en dråbe vand i Skanderborg Sø.


Rundt omkring på træerne var der ophængt tavler med lignende rim og i skoven var der placeret en mindestøtte, et udskåret bræt belagt med glas, helliget Hendes Højhed Prinsesse Charlotte Frederiks Minde. Molbech finder dette flovt, pinligt og smagsløst.

Øen blev imidlertid om sommeren et yndet udflugtsmål for byens borgere. Der gik båd til øen i fast rutefart, og man indrettede en dansestrade derovre.

I 1855 købte Skanderborg købstad landejendommen Sølund, hele Dyrehaven og Æbelø for 120.000 kr.

Digteren Sophus Michaelis hentede inspiration til sin roman Æbelø herfra (1895).

I 1935 sænkede man vandstanden i søen, så Æbelø i dag kun er adskilt fra fastlandet ved en smal rende.


Kilder:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki