Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ulrik Christian Tolstrup

Fra Skanderborg Leksikon

Ulrik Christian Tolstrup (1736 - 6. august 1819) var byfoged i Skanderborg fra 1780-1801.

Ulrik Tolstrup var søn af Christian Andersen Tolstrup, skovridder og birkedommer ved Boller Birk. Hvornår Ulrik Tolstrup flyttede til Skanderborg og begyndte sin sagførerforretning vides ikke, men han blev nævnt første gang i en bytingsprotokol fra 1763. Året efter giftede han sig med Anna Marie Leegaard, der var en velhavende, ung enke efter købmand Christen Poulsen Leegaard. Hun bragte en søn med ind i ægteskabet, Poul Christian Leegaard, som senere hen blev kammerråd og bygherre på gården Leegårdslyst. Ægteskabet med Anna Marie Leegaard gjorde Tolstrup så velhavende, at han var i stand til at købe Skanderborg Dyrehave ved krongods-auktionen i 1767.

Tolstrup førte både civile og offentlige sager, og blev ved flere lejligheder beskikket som sættedommer. Desuden havde han en del kontakt med daværende byfoged, dr. Munchenberg, som han i 1781 efterfulgte i embedet. Han blev desuden byskriver i Skanderborg og birkeskriver i det skanderborgske distrikt, og han blev beskrevet som en yderst kompetent mand. Efter Tolstrups fratrædelse var Mads Kierulff konstitueret som byfoged i en kortere periode, og herefter overtog Andreas Nicolai Bagger embedet.

Tolstrups to sønner blev begge jurister. Christian Tolstrup giftede sig godt, og købte sammen med svogeren, Jacob Engerslev Rosborg, Hald Hovedgård ved Viborg, mens Frederik Ludvig Tolstrup forblev i Skanderborg, og bl.a. blev regnskabsfører for skolekommissionen, og efter faderen ejer af Dyrehaven. Ulrik Tolstrups ene datter blev gift med en amtsforvalter i Skanderborg, P.A. Holm, mens den anden datter blev gift med Jacob Rosborg.

Ulrik Tolstrup døde på Hald Hovedgård hos datteren og svigersønnen i 1819.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 86

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 119-120

Powered by MediaWiki