Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Pavillonen, Skanderborg Dyrehave

Fra Skanderborg Leksikon

Pavillonen malet af ukendt kunstner ca. 1910

Skovpavillonen, som i dag rummer restaurant Capri ligger Kindlersvej 5 i Skanderborg Dyrehave.

Den blev opført som sommerrestaurant i 1887 ved udsigtsbænken i Sølund skov, som afløser for konditor Brandts Salonen, der var den første etablerede festplads i Dyrehaven ved den gamle eg.

Skovpavillonen blev opført efter arkitekten Anton Rosenstegninger. Rosen var en af de festligste og frodigste arkitekter i Danmark. Det centrale rum var dansesalen i 2 etager med bærende søjlekonstruktion i pommersk fyr. Imellem søjlerne tegnede han lette glaspartier, der gav lys til salen ovenfra – og i stueetagen åbning til verandaer. Fra en tagterrasse kunne man svale sig og nyde udsigten. Bygningen var en træpavillon, nederst med røde teglsten og egebindingsværk.

Arkitekt Anton Rosens tegning til "Lystpavillon ved Skanderborg" fra 1886.
I fortsættelse af byggeriet af pavillonen opførte man ved siden af i 1891 en lukket danseestrade - også udført efter Anton Rosens tegning – den fik i 1934 navnet Den Indiske Pavillon.
Pavillonen i Dyrehaven i Skanderborg, set forfra med børn i baggrunden, ca .1912


Pavillon var oprindeligt kommunalt udbudt til skiftende forpagtere.

Fra begyndelsen var der problemer med rentabiliteten, og det blev ikke bedre af, at der 1912 blev etableret to nye sommerrestauranter ved Skanderborg Sø; Søpavillonen og Restaurant Vester Mølle. Realiteten var, at Pavillonen i Dyrehaven kun kunne drives økonomisk sammen med en af de etablerede restauranter inde i byen.

I Pavillonen blev der afholdt koncerter og musikunderholdning under ledelse af musikdirektør Simonsen, opera med kunstnere fra Det Kgl. Teater, blomsterfester, tyrolerfester, dyrskue- og andre skovfester.

I 1925 blev der installeret elektrisk lys og i 1931 påbygget en stor lukket glasveranda. I 1932 blev Pavillonens store sal af teatermalere omdannet til en middelalderlig jægerstue med stenmure, blyindfattede vinduer med glasmosaik.

Under besættelsen 1944-45 var Pavillonen beslaglagt af den tyske Værnemagt. Efter befrielsen indtil sommeren 1946 indgik skovpavillionen i "Flygtningelejren Sølund". Den store sal blev som samlingsstue anvendt til voksenundervisning og gudsjenester.
Prisliste fra ca. 1920


Jægersalen, interiør fra pavillonen, indviet 1932

Gennem årene har stedet haft mange forskellige navne. I 1960 hed det Restaurant Dyrehaven, i 1964 Restaurant Top Hat, i 1968 Edelweis og fra 1969 Capri.Capri, Cafeteria, grillbar og diskotek med mange navne.

I 1969 købte Willy Johansen - der året efter overtog Hotel Skanderborghus - stedet for at drive det som helårsrestaurant med cafeteria, grillbar, diskotek og bar.

Pavillonen har været udsat for adskillige ombygninger, så der i dag næsten intet er tilbage af arkitekt Anton Rosens pavillon.

I 1975 blev cafeteriet lukket og i kort tid erstattet af Restaurant Gardisten, og i 1978 blev sommerterrassen ombygget til diskotek Grotten. Især diskoteksdelen har ført en omtumlet tilværelse under forskellige navne og standarder. Mest stabilitet var der i 1970’erne under direktør Steen Bing. Navnene var fra 1985: Anne Belle, Oasen, Ticky-Boo, igen Oasen og i dag Crazy Daisy. Skanderborghus Selskabslokaler eller i folkemunde Capri blev i de følgende år drevet i nær tilknytning til hotellet og dets kursusvirksomhed.

I 2010 gik Hotel Skanderborghus konkurs. Hørning Kro & Hotel købte stedet, men ville ikke overtage Capri. Det udviklede sig sådan, at der kom en ny interessant spiller på banen. I dec. 2010 godkendte Skanderborg byråd , at Skanderborg Festivalklub kunne leje jorden, hvor Capri ligger. Dermed var vejen banet for festivalens køb af Capri med det formål fortsat at kunne bespise medhjælperne i festivaldagene. Der ville dog fortsat resten af året være udlejning til private.

I foråret 2014 påbegyndtes en større renovering og modernisering af den gamle pavillon.

Capri med diskoteket Crazy Daisy 2010


Forpagtere af Pavillonen:Restauratørerne var Wilh. Sandberg 1887-1890, Chr. Jensen 1891- 1905, Jul.Christensen 1906 – 1915, Chr. Christensen 1916-1921, A.C. Jensen 1921-31, Chr. Christensen 1931- 1940.


Ejere af Capri: Willy Johansen 1969-1972, Steen Bing 1972-1981, Willy Johansen 1982-1989, Asger Mortensen 1989-1992, Torben Hansen 1992-2009, Dan Bograd 2009-10, Skanderborg Festivalklub 2010-.

Kilder

Kaj Klostergaard: Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940. 2003

Div. avisartikler Århus stiftstidende

Niels Henrik Petersen: En lystpavillon ved Skanderborg. Årbog for Skanderborg Museum 1988.

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki