Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Oscar Bruun

Fra Skanderborg Leksikon

Oscar Bruun var købmand i Skanderborg og ejede byens største købmandsgård på Adelgade 85. Han blev født i Aarhus den 20. september 1858.
Familien Bruun foran Lysthuset Montblanc


Allerede som ung flyttede han til Skanderborg, fordi hans far som også var købmand, blev formand i firmaet N. Christensen & Co. Tømmerhandel, på Tømmergården i Skanderborg. Oscar Bruun lærte kolonialfaget i Horsens hos M. A. Larsen & Co. Efter sin læretid arbejdede han her fra 1873 til foråret 1884. Derefter arbejdede han for bisquitfabrikken ”Skandinavien” i København, hvor han var bestyrer. Men allerede i efteråret 1884 kom han til Skanderborg og overtog sammen med sin bror Ludvig købmandsbutikken på hjørnet mellem Adelgade og Møllegade.


Butikken på Adelgade blev bygget af Christian Salling, der døde i 1884. Hans søn Victor Salling drev butikken i et par år, men blev afløst af købmand L. P. Lassen. Det lykkedes ikke at drive en succesfuld forretning, derfor overtog Oscar Bruun købmandsbutikken. De første år lejede han butikken af Chr. Sallings enke. Det lykkedes Bruun at øge antallet af kunder og købe ejendommen. I 1904 var det allerede nødvendigt at bygge en ny bygning på hjørnet Adelgade/Møllegade og han tilkøbte Møllegade 1 og 3. Han opførte et treetages pakhus som gjorde det muligt at han kunne omfatte både engros- og detailhandel. Hans handel omfattede også kolonialvarer, korn og foderstof. Oscar Bruun & Co. var i sin tid en af de største forretninger af sin slags i Jylland og han beskæftigede 20 mand.

Oscar Bruun var en dygtig forretningsmand der investerede hele sin tid i forretningen. Han var fra 1893 i bestyrelsen for Handelsforeningen, fra 1909 til sin død formand for foreningen, og har været kirkeværge for Skanderborg Slotskirke. Han var også del af håndværkerforeningens fastelavnsrevy ”Gorm den Gamles Skat” som var bygget over lokale begivenheder og personer. Han var desuden indvalgt som medlem i Provinshandelskammeret og Den Danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Han var også stifter og formand for Jydsk Kolonial-Grossistforeningens hjælpefond.

Johanne og Oscar Bruun i forbindelse med købmandsjubilæum - 40 år , 1924
Han var gift med Johanne Bruun, født Blom, som datter af maskinfabrikant Andreas Blom. Hendes bror Christian Blom overtog fabrikken A. Blom & Søn og var far til modeskaberen Holger Blom.

Oscar Bruun og Johanne fik børnene Julius Andreas Bruun (født 30.10.1892), Oscar Taage (født 26.1.1894), Stella Margrete (født 6.4. 1895), Ellen Margrethe (født 5.1.1897) og Gerda Johanne (7.2.1898). Oscar Taage Bruun overtog farens forretning. Familien hørte til det bedre borgerskab og var velhavende. Børnene fik en del legetøj der produceret på snedkeriet på maskinfabrikken A. Blom & Søn. Blandt andet havde de et dukketeater hvor kulisserne kunne skiftes ud, og et dukkehus med mange små figurer. Drengene havde også en model af en lagerbygning med et hejseværk. Museum Skanderborg har en del af børnenes legetøj i deres samling. Hans søn Julius Andreas døde i 1929 som 37-årig. Oscar Bruun byggede et sommerhus til familien på Vesterskovvej som han kaldte Lysthuset Mont Blanc. Huset blev nedrevet i 1969.

Oscar Bruun døde uventet den 3. februar 1931 som 72-årig. Han døde uden nogle kendte sygdomme, men nogle få dage før hans død kom han ud for et uheld, hvor han styrtede i Københavns Banegård, da han steg af toget. Togets trinbræt var glatte på grund af isslag og da han ville vende sig om for at advare sin kollega, væltede han selv. På trods af uheldet deltog han i Provinshandelskammerets møder i København. Da han kom hjem, blev han utilpas og hans ben hævede. Selvom han selv udtalte at han ville blive rask om få dage, døde han om aftenen den 3. februar. Han blev stedt til hvile den 10. februar 1931 på Skanderborg Slotskirkegård.

Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Museum Skanderborg

Powered by MediaWiki