Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sct. Helene

Fra Skanderborg Leksikon

Bollers Ø på kortet over Skanderborg Rytterdistrikt fra 1723.

Sct. Helene er den mindste af de 4 nuværende øer i Skanderborg Sø. De øvrige er Kalvø, Æbelø og Sct. Thomas.

Sct. Helene ligger i den vestlige ende af søen gemt bag jernbanedæmningen.

At øen skulle være opstået som følge af at et stort stykke af jernbanedæmningen skulle være skredet ud er en skrøne. Historien har baggrund i, at Nybro blev udvidet i 1923, så der kunne anlægges dobbeltspor på den østjyske længdebane. I nattens løb skred dæmningen imidlertid ud, og om morgenen viste der sig ganske rigtigt en lille ø. Men efter nogle dage forsvandt den igen.

Sct. Helene lå der allerede, og der er også fundet levn fra yngre stenalder på øen. På et kort over Skanderborg Rytterdistrikt fra 1723 hedder øen Bollers Ø. Hvorfra dette navn stammer vides ikke.

Forklaringen på det nye navn Sct. Helene kan være følgende: Napoleon blev forvist til Sankt Helena, og navnet på den lille, noget afsides beliggende ø i Skanderborg Sø kan sikkert henføres hertil, kombineret med et ønske om et delvist navnefællesskab med den anden lille ø i søen, Sct. Thomas.


Kilde

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki