Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sct. Thomas

Fra Skanderborg Leksikon

Sct.Thomas set fra Ladegårdsbakken dec. 2011.
Sct.Thomas med byparken og kulturhuset i baggrunden ca. 1998.

I Skanderborg Sø var der tidligere 6 øer; Sønderø, Slotsholmen, Æbelø, Kalvø, Sct. Thomas og Sct. Helene. I dag er der 4 tilbage, Sønderø er i dag en halvø og Slotsholmen er forbundet med Dyrehaven.

Sct. Thomas er en ”kunstig” ø skabt i begyndelsen af 1800-tallet af bagermester Thomas Brædstrup (1793-1877), der boede Adelgade 52-54.

Thomas Brædstrup var tilsyneladende en både energisk og fornøjelig mand. Det fortælles, at han var ivrig lystsejler og ejer af en ret stor båd. På sine togter rundt i søen armerede han båden med et lille batteri – tre små skibskanoner til hver side, og på passende steder saluterede han til fornøjelse for folk på bredden.

Bager Brædstrup byggede også skibsmodeller, og han forærede i 1850 en model af korvetten Flora til Skanderborg Slotskirke.

I andre ledige stunder, navnlig om vinteren, udgravede han sin gårdsplads og planerede arealet ned mod søen. På dage, hvor isen kunne bære, kørte han jordfyldet ud på søen, og om foråret forsvandt jordbunken med isen. Med årene fyldtes imidlertid så meget jord på, at en ø dukkede frem. Øen var i begyndelsen ret lille men ved vandstandssænkningerne i 1912 og 1932 voksede den i størrelse.

Øen blev først kaldt Bager Sørensens Ø, efter bager Brædstrups efterfølger. En spøgefugl fandt siden på at opkalde øen efter skaberen, Thomas Brædstrup. Den kom derfor med en lille hilsen til Danmarks tidligere kolonirige i Vestindien til at hedde Sct. Thomas.

Øen er i privat eje. En strid om ejendomsretten blev afgjort ved landsretten i 1946, hvor enkefru M.Sørensen,Alleen, Skanderborg fik tilkendt ejendomsretten.

Sct. Thomas er siden beplantet og ligger i søen som en lille grøn plet.


Kilde

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki