Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sønderø

Fra Skanderborg Leksikon

Sønderø var oprindelig en af de 6 øer i Skanderborg Sø. I dag er 4 tilbage; Kalvø, Æbelø, Sct. Thomas og Sct. Helene.

På Sønderø har der tidligere været skov, og grunden var lav mod den sydlige søbred. Ved vandstandssænkningen i 1932 blev Sønderø helt landfast med Båstrup, og blev således en halvø.


Sønderø og Kalvø blev solgt samlet ved ryttergodsauktionen 1767 til en fisker fra Skanderborg. Han solgte øerne videre til Skvæt Mølle som igen videresolgte til Ringkloster, som ejer begge steder i dag.Kilde

L.Thane: Skanderborgs Historie. 1908.

Powered by MediaWiki