Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Slotsholmen

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Slot på Slotsholmen i 1746
Slotsholmen er en lille ø mellem Lillesø og Skanderborg Sø hvor Skanderborg Slot har ligget. I dag ligger Skanderborg Slotskirke og Skanderborg Slotskirkegård på Slotsholmen. Desuden blev en Mindestøtte til Frederik 6. opstillet i 1845. Øen er forbundet til Skanderborg by ved Dagmarbroen som blev bygget i 1837. Dagmarbroen hed før Frederiksbroen, men den daglige tale omdøbte den til Dagmarbroen. Mod syd er holmen forbundet til Dyrehaven, men landområdet har tidligere været vandækket. Holmen er flad i den nordøstlige del, mens den i midten og mod sydvest er en høj bakke. Dens nuværende form skyldes de forskellige bygninger og anlæg der har været på holmen, men kernen af bakken er naturlig. Slottet lå på denne bakke, mens den nordøstlige del blev brugt til forskellige økonomibygninger.
Slotsholmen ligger mellem Lillesø og Skanderborg Sø

Der er ikke foretaget større udgravninger af Slotsholmen, dog er der foretaget små prøveudgravninger. I 1899 blev der foretaget udgravninger ved det større tårn nordvest for kirken af arkitekt Aage Langeland-Mathiesen. Han udgravede også nogle teglstensbygninger overfor kirken på den anden side af landevejen. I 1924-25 blev kirkens tårn undersøgt af arkitekt C. M. Smidt, der afdækkede en kloakledning nordvest for slotsbanken, der formentlig har været del af slottets kloakering. Derudover er trappen der går fra slottets går til kirkens kælder blevet undersøgt arkæologisk af Skanderborg Museum i 1979. Nogle genstande der er del af Museum Skanderborgs samling, har været udstillet i kirkens tårn i 1925-1950. Formentlig ligger flere rester af slottet på slotsbanken.

I dag ligger 10 huse på Slotsholmen, hvoraf et ligger nord for kirken og de andre ligger øst på den anden side af landevejen.

Kilder

Skanderborg Slotskirke, Kirkerne i Silkeborg - Danmarks kirker, udgivet af Nationalmuseet

Skanderborg Slotskirke - Poul Jørgensen

Powered by MediaWiki