Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Fra Skanderborg Leksikon

Justitsministeriets propagandaplakat appellerer til solidariteten. Mørklægningen kontrolleres af den patruljerende betjent, der er ledsaget af sit “føl”, dvs. en værnepligtig indkaldt til CB-korpset. Overtrædelse af mørklægningspåbuddet kostede op til 15 kr. i bøde.

Straks den 9. april 1940 indførtes påbud om total mørkelægning af alle udendørs lyskilder. Vinduer skulle være dækket af mørke gardiner, så intet lys kunne slippe ud. Gadelygter blev afskærmet og bil- og cykellygter måtte kun have en smal lyssprække fri.

Formålet var at gøre det vanskeligt for “fjendtlige” engelske flyvere at finde deres mål.

Påbuddet spredtes i Skanderborg bl.a. via radiohandler Arnold Berthelsens nye højtalerbil, og medførte et stormløb på bog- og farvehandlerne, der hurtigt fik udsolgt af sort karton og tegnestifter.


Skanderborg Socialdemokrat 9.april 1940.
For ikke at gå ind i hinanden i de mørklagte gader gik nogle med hvide armbind og selvlysende knapper. Trappen ved bagermester Holmgaard Christensen (senere bagermester Enevoldsen) Adelgade 28 var kalket hvid og det samme gjaldt for naboejendommens portsten, så de kunne ses under mørklægningen.


Skanderborg Socialdemokrat 10.april 1940.
Færdselsbind fra manufakturhandler Viggo Friis, Skanderborg.Skanderborg Leksikon har flere artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg MosteriKilde:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki