Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sølundbunkeren

Fra Skanderborg Leksikon

Sølundbunkeren okt. 2011.
Den camouflerede Sølundbunker i maj 1945.

Sølundbunkeren er beliggende ved indkørslen til institutionen Sølunds ved Horsensvej i Skanderborg.

Interiør fra bunkeren 1945. Driften fortsatte efter d. 5.maj 1945 på det tyske anlæg, men nu under engelsk kontrol og ledelse.


Sølund blev beslaglagt d. 23.febr. 1944 af den tyske værnemagt, og bunkeren blev opført som en del af Luftwaffes danske hovedkvarter.

Luftwaffe lod opføre i alt 6 bunkers i Skanderborg heraf 4 i Skanderborg Dyrehave: Sølundbunkeren, 2 kommandobunkere nær søen ved vandrerhjemmet (nu Skanderborgbunkerne) og en sanitetsbunker. Desuden opførtes en bunker på Vestergade og en bunker på Vroldvej.

Sølundbunkeren er en kommandobunker i en etage (Batl.-, Abt.-, oder Reg.- Gefechtsstand) af typen Regelbau 608. Kommandobunkerne ved søen er af samme type, som der i Danmark findes 24 af i alt.

Sølundbunkeren rummede Luftwaffes telefon- og fjernskrivercentral, der stod i forbindelse med alle afdelinger i Danmark og hovedafdelinger i udlandet gennem et omfattende og avanceret net af telefonledninger og kabler.

Den er 5,10 m høj, og der er anvendt 990 m3 jernbeton, 49 t rundjern og 8 t profiljern til opførelsen, der blevet foretaget af danske arbejdere under ledelse af den statslige tyske byggeorganisation Todt, der varetog alle værnemagtens større befæstningsarbejder i Danmark. Sølundbunkeren blev meldt færdig d. 3.aug. 1944 som den første i anlægget.

Sølundbunkeren har plads til 9 mand.

Efter 1945 blev det tyske anlæg sløjfet, og alene bunkerne stod tilbage. Institutionen Sølund disponerede over bunkeren til opmagasinering i årene der fulgte. I sommeren 2011 blev bunkeren ryddet og indgår nu i Skanderborg Museums formidlingstilbud om besættelsestiden.


Skanderborg Leksikon rummer flere artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg MosteriKilder:

Rudi Rolf: Atlantic Wall Typology. 1998.

Kaj Klostergaard: Skanderborg - en by under besættelsen 1940-45. (1995)

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki