Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Mosteri

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Mosteri var et besættelsestidsfænomen, en lille virksomhed, der startede produktion af æblemost, pasteuriseret ren ugæret æblesaft. Baggrunden var de forsyningsvanskeligheder og den mangelsituation, der opstod med den tyske besættelse, og formålet var udover at skaffe sig et levebrød at udnytte mest mulig af den spildfrugt, der ellers ville være gået tabt.

Mosteriet blev startet i september 1940 af direktør Sigvald Brandt Jensen fra Skanderborg Margarinefabrik, Nørregade 1. Her stod det sløjt til med margarineproduktionen, da al dansk indførsel af vegetabilske olier, sojabønner og andre oliefrø til margarineproduktion ophørte. Sigvald Brandt Jensen anskaffede sig maskiner, flasker og kapsler og traf aftaler med folk i oplandet, så han kunne få frugt nok, og han regnede med, at kunne give arbejde til 6-8 mænd og kvinder i ca. 2 ½ måned.

Fremgangsmåden var den, at spildfrugten blev renset og sorteret således, at al rådden frugt blev kasseret. Derefter blev frugten skrællet i maskinerne og presset under tryk. Den grumsede saft blev ”klaret” ved tilsætning af garvesyre og husblas og til slut hældt på flasker. Resultatet blev en ”meget forfriskende, sund og velsmagende drik”. Af 20 tons æbler kunne der produceres godt 13.000 liter most.


Kilder:

Skanderborg Amtsavis august 1940.


Skanderborg Leksikon rummer følgende artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Powered by MediaWiki