Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. 9.april 1940

Fra Skanderborg Leksikon

Besættelsen 9.april 1940 i Skanderborg

Tidligt om morgenen tirsdag d. 9.april 1940 blev skanderborgenserne vækket ved en dyb brummen, der hastigt kom nærmere. Øjeblikket efter kom camouflagefarvede fly over byen, Lille Sø og Dyrehaven, flyvende så lavt, at man tydeligt kunne se piloten i cockpittet. Ned fra himlen dalede flyveblade og indimellem hele uåbnede bundter. Her kunne man læse, at for at forebygge et allieret angreb havde tyske militærkræfter sat sig i besiddelse af de vigtigste militære anlæg i Danmark som garant for landets sikkerhed

Kl. 6 kapitulerede den danske regering og den tyske besættelse af Danmark var en realitet.

Tyskerne begrundede overfaldet på det neutrale Danmark med, at man ville beskytte landet. Realiteten var, at tyskerne først og fremmest havde brug for Danmark som springbræt for at besætte Norge. Det havde også værdi for tyskerne at beherske vejen til Østersøen, der gik gennem danske farvande. Endvidere betød den danske landbrugseksport, at Danmark kom til at fungerede som spisekammer for Tyskland samt, at det relativt fredelige Danmark kunne bruges som uddannelsesområde for de tyske tropper.
Tysk og dansk flag ved Forsamlingsbygningen.

Bortset fra en mindre opklaringsenhed der kørte gennem Adelgade videre mod Århus foregik den tyske fremrykning i første omgang udenom byen. Politiet fik ordre til at sørge for indkvartering af de tyske enheder og fik det etableret i skolerne gymnastiksale og i Håndværkerforeningen sal, Adelgade 37.

Indkvarteringsordre til 7 officerer, 17 underofficerer, 80 mand og 88 heste d. 10.april 1940.

Om morgenen den følgende dag rullede et stort vogntog ind i byen. Der blev opstillet antiluft maskingeværer på strategiske steder i byen, men der gik kun få dage før størstedelen af soldaterne forlod byen igen, og en mindre enhed opslog sit hovedkvarter på Forsamlingsbygningens Hotel, Adelgade 87. De tyske soldater var veldisciplinerede. Skanderborg Amtsavis skrev d.10.april 1940:

I øvrigt optræder de tyske soldater fra de højeste officerer til menige med den mest udsøgte høflighed og elskværdighed, og man får det allerbedste indtryk af, at de er vel disciplinerede, og at de i enhver henseende er venligt indstillet både overfor myndighederne og den jævne befolkning.

Uddrag af velkomsthilsen til de tyske soldater.

Soldaterne blev kørt ret stramt af de tyske officerer, og det tyske feltgendarmeri holdt stram justits. Man ønskede ikke episoder med den danske befolkning, og forholdet til danskerne var derfor generelt rimeligt godt. Endda så godt, at en gruppe forretningsdrivende i byen uddelte en velkomstskrivelse til de tyske soldater om, at de skulle være ”herzich wellkommen” i deres butikker. Nogle handlende foretrak tilsyneladende tyske kunder frem for danske, og de risikerede at deres forretningsvinduer blev bemalet med sorte kors. Det vakte også harme, at en borger, der var af tysk afstamning, stod ved Mindet og hilste begejstret på sine landsmænd.

Skanderborg Leksikon har flere artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg Mosteri

Kilder

Skanderborg Amtsavis

Skanderborg Socialdemokrat

Skanderborg Historiske Arkiv

Leif Juul Pedersen og Ejvind Koch Pedersen : Under krigen (1985)

Kaj Klostergaard: Skanderborg en by under besættelsen 1940-45 (1995)

Powered by MediaWiki