Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Fra Skanderborg Leksikon

Rationeringsmærker.
Besættelsen betød store forsyningsvanskeligheder. For at hindre prisstigninger og af sociale hensyn blev der indført maksimalpriser. Varemanglen blev løst med indførelse af ra
Flaske fra Skanderborg Mosteri 1940.
tioneringskort, der sikrede, at den mængde varer der var, blev fordelt retfærdigt til alle og ikke kun til dem, der kunne betale en høj pris.

Alt fra benzin og petroleum til dagligvarer som sukker, kaffe the, brød, margarine og smør blev rationeret. Senere kom turen til kød, flæsk, spædbørnsudstyr, elforbrug, sko, soda og sæbe mm.

Allerede i september 1939 blev benzin rationeret og i april 1940 standsede al privat bilkørsel. Skanderborg Socialdemokrat april 1940.
Rutebiler på Rutebilstationen, Adelgade 68. Rutebilen Skanderborg - Aarhus måtte indstille driften 1.april 1943, da dækkene var slidt op, og det var umuligt at få nogle nye.

Margarinen udgjorde dengang en vigtig bestanddel af danskernes kost, men med besættelsen faldt muligheden for at importere råstoffer til margarineproduktionen. Allerede d. 15.april blev margarinen rationeret og den forsvandt helt fra butikkernes hylder i 1942. Margarinen blev erstattet med smør.

Det ramte naturligvis den lille Skanderborg Margarinefabrik på Nørregade 1 hårdt. Direktør Brandt Jensen fandt dog på råd. Han gik over til at fremstille æblemost. Råvarerne kom fra folks egne haver og fabrikken kunne i efterårssæsonen beskæftige 6 mand og producere godt 13.000 liter most af 20 tons æbler.


Ikke alle rationeringsmærker blev brugt, de kunne så videreforhandles på det sorte marked.

Rationeringen blev gradvist ophævet i årene efter krigen. Det sidste var rationeringen på brændsel, der blev ophævet i 1953.


Skanderborg Leksikon rummer følgende artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg MosteriKilder:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki