Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sanitetsbunkeren

Fra Skanderborg Leksikon

Bunkeren er næsten gravet fri. Forår. 2011

Sanitetsbunkeren i Skanderborg Dyrehave blev opført af den tyske værnemagt i 1944, som en del af Luftwaffes danske hovedkvarter.

Bunkeren er beliggende på en gennemgående skovvej af tyskerne kaldet Nielsenweg – opkaldt efter den tyske Luftwaffegeneral Andreas Nielsen, der var Kommandierender General und Befehlshaber der deutschen Luftwaffe in Dänemark fra jan –apr. 1944. Nielsen var den første general på stedet. Luftwaffe lod opføre i alt 6 bunkers i Skanderborg heraf 4 i Dyrehaven. 2 kommandobunkere nær søen ved vandrerhjemmet og en bunker ved Sølund. De 2 sidste bunkere var Vestergadebunkeren og en bunker på Vroldvej.

Sanitetsbunkeren er en hospitalsbunker (Unterstand für Verwundetensammelstelle) til sårede af typen Regelbau 661. Der blev opført 11 af denne bunkertype i Danmark.

Der er anvendt 660 m3 jernbeton til opførelsen, der blevet foretaget af danske arbejdere under ledelse af den statslige tyske byggeorganisation Todt, der varetog alle værnemagtens større befæstningsarbejder i Danmark. Jordarbejdet, 1200 m3 jord, skete i apr.-maj 1944 og jernbinderarbejdet d. 8.okt. 1944.

Der er 2 indgange til bunkeren, 2 gassluser og 2 sygerum med plads til 10 patienter i hver. Der er ingen operationsstue.

Sanitetsbunkerens indgange blev i foråret 2011 gravet fri, og bunkeren er blevet tilgængelig for offentligheden som en del af Skanderborg Museums formidlingstilbud om besættelsestiden.


Skanderborg Leksikon rummer flere artikler om besættelsestiden:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Kurt Henke

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg MosteriKilder:

Rudi Rolf: Atlantic Wall Typology. 1998.

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki