Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kurt Henke

Fra Skanderborg Leksikon

Gefreiter Kurt Henke og byleder af modstandsbevægelsen, overbetjent N. Munch Carlsen i befrielsesdagene maj 1945.
Opholdet i Skanderborg påvirkede Kurt Henkes livsbane. Han giftede sig i 1948 med en tysk flygtning, Traute Sopke, som han havde truffet i Flygtningelejren Sølund. I årene efter krigen vendte han flere gange tilbage til byen for at besøge gamle venner og for at fiske. Henke skriver selv: Sølund war das happy end.
Attest der bekræfter Kurt Henkes tilknytning til modstandsbevægelsen. Attesten skulle bruges for at han kunne få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Tysk soldat der i 1945 blev udstationeret i Skanderborg, hvor han hjalp den danske modstandsbevægelse.

Kurt Henke var tolk for det tyske Sikkerhedspoliti i Skanderborg og Aarhus og med livet som indsats videregav han via en mellemmand de oplysninger han som tolk kom i besiddelse af til modstandsbevægelsen og reddede derved flere modstandsfolk for anholdelse. Endvidere forhindrede han, at Gestapo i at foretage repressaliesprængning af Bdr. Nielsens mekanikerværksted, Banegårdsvej 23 i Skanderborg, hvor modstandsbevægelsen havde opbevaret våben.

Kurt Henke blev født i 1914 i Berlin. I årene 1924 til 1939 var han i familiepleje i Norge med flere længerevarende ophold, hvor han gik i skole i Tromsø.

I december 1939 blev han ”Tjeneste-pferflichtet” indkaldt til arbejde hos Siemens, der fremstillede dele til flyvemaskiner. I slutningen af 1943 blev han indkaldt til soldat og udstationeret i Polen.

Senere blev han som gefreiter forflyttet til Ers. Und Ausbildungsbataillon O 292 (indsats og uddannelsesbataljon) i Rostock. Bogstavet O henviste til, at den bestod af folk med ørelidelser fra tunghørhed til total døvhed på det ene øre.

Den 6. februar 1945 blev bataljonen, der bestod af 550 mand, forlagt til Skanderborg. Opgaven lød på sikring af jernbanestrækningen Skanderborg – Hørning, Skanderborg – Hylke imod sabotage.

Soldaterne blev indkvarteret på Skanderborg Kommuneskole, Hylke Forsamlingshus, Vrold Forsamlingshus, Forsamlingshotellet og Håndværkerforeningen.

Da Kurt Henke både talte tysk og norsk/dansk fik han jobbet som tolk i dialogen mellem værnemagten og befolkningen og byens ledelse.

”Nordmanden”, som han blev kaldt, fik efterhånden et godt forhold til mange mennesker i Skanderborg, og med baggrund i sin pacifistiske livsindstilling modarbejdede han besættelsesmagten. Han tog kontakt med den lokale danske modstandsbevægelse allerede d. 16. februar 1945, og han var tilknyttet den indtil den blev ophævet 15. juli 1945.

Ved kapitulationen fik Kurt Henke på foranledning af byleder i modstandsbevægelsens, Munch Carlsen, og luftværnschefen, tilladelse til at blive i byen. Luftværnschefen tilbød ham pladsen som kontormedhjælper ved flygtningelejren ”Sølund”, hvor han skulle virke som mellemled mellem luftværnschefen og de tyske flygtninge.

Senere fik Kurt Henke arbejde som tolk ved Den danske Brigade i Tyskland, hvor han arbejdede indtil 1948.Der findes flere artikler i Skanderborg Leksikon om besættelsen:

Besættelsen. 9.april 1940

Besættelsen. Hverdag. Rationering

Besættelsen. Hverdag. Mørkelægning

Besættelsen. Hverdag. Erstatningsvarer.

Skanderborg Dyrehave under besættelsen

Englændernes overtagelse af Skanderborg Dyrehave.

Sanitetsbunkeren

Sølundbunkeren

Gl. Rye Flyveplads

Den tyske radarstilling i Hemstok

Befrielsen 5.maj 1945

Skanderborg Mosteri
Kilder:

Interview med Kurt Henke. Skanderborg historiske Arkiv.

Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki